Medlemsbrev om ytringer: Ordet er frit, men vær saglig og faglig

Formændene for Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen, Anders Bondo Christensen og Claus Hjortdal, har op til det kommende folketingsvalg skrevet et fælles brev til alle lærere og ledere i folkeskolen om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Baggrunden er, at undersøgelser viser, at for mange er bange for at udtale sig om forhold på deres arbejdsplads. Det er der også desværre eksempler på i kredsene og de lokale lederforeninger. Noget tyder på, at den stigende styring af bl.a. skolerne gør det sværere for ansatte og ledere at udtrykke holdninger, bekymringer om fx strukturændringer, besparelser etc.

Pointen er, at politikerne selvfølgelig træffer beslutningerne, men at de også bør forholde sig til faglig viden og praktiske erfaringer for at kunne træffe holdbare beslutninger. Det er den kritiske debat, der sikrer udvikling, og at der bliver foretaget fornuftige prioriteringer.

Derfor lyder opfordringen fra formændene til at være med i debatten på nettet, sociale medier, via blogs og avisindlæg. Folketingsvalget er en god anledning. Men som der også peges på: Husk tavshedspligten og videregiv ikke fortrolige oplysninger. Udtal dig på egne vegne, ikke arbejdspladsens. Gå efter bolden. Hold en ordentlig tone – vær saglig og faglig.

Læs brevet

Illustration: colourbox.dk