Næste skoleår: Karakterer i praktiske/musiske valgfag

Fra næste skoleår skal elever i 8. kl. aflægge prøve i et af de toårige praktiske/musiske valgfag. Det fremgår af en prøvebekendtgørelse i folkeskolen, som netop er kommet.

I dette skoleår er det for første gang blevet obligatorisk for elever i 7.-8. kl. at have mindst et af de fire praktiske/musiske valgfag. Eleven binder sig ved sit valg af valgfag for hele den toårige periode. 

Fremover skal alle elever fra skoleåret 2020/21 aflægge mindst en prøve i enten madkundskab, håndværk og design, billedkunst eller musik ved afslutningen af undervisningen i 8. kl. Resultatet vil blive en del af elevens karaktergennemsnit for folkeskolens afgangseksamen efter 9. kl.

Bag ændringerne ligger to politiske aftaler om styrket praksisfaglighed i folkeskolen, indgået i 2018 af den daværende VLAK-regering samt S, DF, Radikale og SF, som udgør folkeskoleforligskredsen.

Skolelederforeningen er ikke begejstret:

”Vi får ikke flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse ved, at de skal gå til eksamen, som denne er nu – meget teoretisk og ikke i overensstemmelse med den kreativitet m.m. som netop skulle være en del af de praktiske/musiske valgfag”, siger Claus Hjortdal.

Han efterlyser, at skolerne på sigt hellere kan prøve nye eksamensformer af og finde et andet set-up for prøve/eksamens-afholdelse, som også er mindre administrativt krævende.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil mener, at de nye eksamenskrav vil kunne løfte de praktiske/musiske fag på niveau med de klassiske, mere boglige fag.

Foto: colourbox.dk