Ny folder om ekstremisme

Skolelederforeningen er i samarbejde med @lliancen, som består af bl.a. Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK), National Center for Forebyggelse af Ekstremisme(NCFE) og PET, ved fremstille fem korte dilemmafilm og supplerende materiale.

Se eller gense filmudkastet om forebyggelse af ekstremisme

Et udsnit af filmene blev vist på årsmødet for nylig, og der blev udleveret en folder om materialet til alle årsmødedeltagere. Se folderen her

Formålet med de fem film og materialet er at kunne bidrage til forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme ved at klæde landets skoleledere, lærere og pædagoger bedre på til at vide, om de skal handle, hvordan de skal handle samt hvem der gør hvad, når de oplever bekymring i forhold til ekstremisme blandt deres elever.

Det færdige materiale forventes at udkomme omkring starten af december - og vil kunne findes her på hjemmesiden.