Ny Pisa-undersøgelse: Danske elever ligger over gennemsnittet

I den seneste måling ligger danske skoleelever over OECD-gennemsnittet i læsning, matematik og naturfag, men med hensyn til naturfag, er der et lille fald i forhold til tidligere.

Danske elever stiger en anelse i både læsning og matematik for femte gang i træk. I begge tilfælde er pigerne bedre end drengene. I læsning placerer de danske elever sig som nr. 18 af de 79 lande – med 501 point – hvilket samlet set viser en stabil, positiv tendens i de danske elevers læseudvikling.

Lige som med læsningen er drengene gået lidt tilbage i matematik, mens pigerne er blevet bedre til at regne. Samlet set inden for matematik ligger eleverne forholdsvis stabilt og højt – nr. 13 ud af 79 med 509 point. Der er kun 5 lande, der præsterer signifikant bedre end de danske elever.

I naturfag er det gået lidt ned – vi ligger kun lige over OECD-gennemsnittet og på en 25. plads med 499 point, og 14 lande ligger signifikant bedre. Men alt i alt for de målte fag ligger Danmark igen samlet over OECD-gennemsnittet i alle tre domæner.

”Ifølge resultaterne ligger vi generelt rigtig godt. Der er nuancer imellem de tre områder, men vi kan være godt tilfreds. Det er positivt, at danske elever nu for anden gang i træk i Pisa-målingerne ligger så højt internationalt. Vi har altså en stor velfungerende gruppe elever. Blandt de svagt præsterende elever ligger vi bemærkelsesværdigt lavt, hvilket er godt, selv om vi selvfølgelig skal finde ud af, hvordan vi løfter bedre”, siger Claus Hjortdal.

En forklaring på at eleverne er gået tilbage i naturfag (fysik, kemi, biologi og geografi) er ifølge rapporten, at Danmark har ændret eksamen med nye, fællesfaglige prøver. Formanden peger i den forbindelse på, at der i Danmark pt. er opmærksomhed på at støtte op om det naturvidenskabelige område ved især, at parter uden for skolen (fonde m.fl.) er på banen. Og måske skal der tænkes mere i efter- og videreuddannelse af lærerne, mener han.

Til spørgsmålet om hvordan Danmark kan udvikle læseresultaterne, er der en sammenhæng imellem læselyst og læseresultater, og her er det godt at se i den nye Pisa-rapport, at de danske læreres engagement ligger højere end OECD-gennemsnittet. Desuden ligger klasserumsadfærden i danskundervisningen (ro og arbejdsklima) signifikant bedre i Danmark end mange andre lande.

”Der er desuden nogle brede kulturelle forhold i Danmark, der gør sig gældende, når det drejer sig om læselyst og at stimulere eleverne til at lære. Der ser ud til, at der er sammenhæng mellem forældreengagement og støtte og elevernes resultater. Det er altså ikke kun noget skolerne alene kan gøre noget ved”, tilføjer Claus Hjortdal.  

Vedrørende resultaterne for elever med indvandrerbaggrund ser det ud til at gå lidt dårligere end i 2015. Men det fremgår også, at Danmark sammen med Norge her ligger bedst i Norden. 

Læs mere om PISA-2018

FAKTA: Pisa-undersøgelsen 2018

  • På verdensplan deltager cirka en halv million elever fra 79 lande/regioner.

  • I Danmark er 344 skoler udtrukket til Pisa-undersøgelsen. Fra hver skole deltager udvalgte elever.

  • Det er 15-årige elever, der bliver testet. I denne omgang i alt 7657 danske elever.

  • Testen består af en række praktiske opgaver indenfor læsning, matematik og naturfag.

  • Der kommer en ny undersøgelse hvert tredje år. Det er 7. gang, at Danmark er med.

  • Den første Pisa-undersøgelse blev lavet i 2000 og bestod kun af en læseprøve.

  • I 2003 blev matematik tilføjet, og i 2006 kom naturfag med.

  • Danmark bruger omtrent 15 mio. kr. pr. rapport/deltagelse i Pisa-undersøgelserne.

    Kilder: Undervisningsministeriet, Kora, Folkeskolen.dk