Ny pjece: Inspiration til det lokale arbejde med foreningens politiske mål

Skolelederforeningen arbejder aktuelt med fire udvalgte politiske hovedmål, og for at få størst effekt skal vi arbejde i samme retning centralt og lokalt. Denne pjece giver inspiration til arbejdet med at indfri målene.

Aktuelt arbejder Skolelederforeningen med fire udvalgte politiske hovedmål, og for at få størst effekt skal vi arbejde i samme retning centralt og lokalt.

Indsatsen blev drøftet på formandsmøde 10. januar 2019 og er samlet op i pjecen ”2019 Skolelederforeningens politiske hovedmål”. 

I pjecen gives input til det videre arbejde med at indfri målene centralt, i tværkommunale netværk og lokalafdelinger, så foreningen også lokalt har regelmæssig kontakt til forvaltning, lokale politikere, forældre og andre parter. Formålet med pjecen er således at give inspiration til lokalforeningerne i arbejdet med at varetage medlemmernes interesser - herunder at give inspiration til lokalforeningernes kommunikation.

Foreningen arbejder med en række politiske mål, som vi søger at realisere gennem en fælles indsats centralt og lokalt, og de fire overordnede politiske hovedmål er:

  • En stærk forening, der arbejder for vores fælles interesser…
  • Der er behov for øget selvbestemmelse for alle folkeskoler…
  • Finansieringen af folkeskolen skal matche ambitionerne…
  • Folkeskolen skal være forældrenes naturlige førstevalg…