Nyborg-sagen: Uenighed om brud på kontrolforanstaltninger

KL og LC har ikke kunnet blive enige om, hvilke konsekvenser det bør have, at Nyborg kommune har iværksat kontrolforanstaltninger i form af skjulte videooptagelser af en skoleleder på en lokal folkeskole. Skolelederforeningen er utilfreds med, at kommunen løber fra ansvaret.

På et møde i går drøftede KL/Nyborg Kommune og LC/Skolelederforeningen det forhold, at en skole i Nyborg har haft besøg af en medarbejder fra en cybersecurity-virksomhed, der udgav sig for at være en kommunal IT-medarbejder, udsendt af kommunen med et hjemmefabrikeret ID-kort og skjult kamera.

Set-uppet var ’en fælde’, som ikke alene skolelederen, men også en række medarbejdere blev søgt lokket i. Baggrunden var, at Nyborg kommune ville kontrollere, at persondataforordningen blev implementeret tilfredsstillende. Det skal her nævnes, at skolens datahåndtering bestod testen.

Skolelederforeningen har fra starten haft kendskab til sagen og har under hele forløbet bistået skolelederen med råd og vejledning. Sagen blev samtidig bragt til behandling i LC og KL med påstand om, at der er sket et brud på gældende ”Aftale om kontrolforanstaltninger”, idet der med kommunens ageren i sagen er et misforhold mellem formål og midler, og det aftalte varsel i henhold til aftalen ikke synes at være givet.

LC/Skolelederforeningen fastholder, at ‘Aftale om udøvelse af kontrol foranstaltninger’ ikke er overholdt, og at kommunen må pålægges en bod. Men på trods af, at KL og kommunen har undskyldt og offentligt taget afstand fra metoden med skjult kamera, mener KL/kommunen, at kommunens institutioner og medarbejdere var informeret om indsatser ifm. datasikkerhed. Dette har dog ikke kunnet dokumenteres af mødereferater el.lign., hvilket LC/Skolelederforeningen ellers har bedt om i flere måneder.

Alligevel mener KL/kommunen ikke, at forløbet skal have yderligere konsekvenser. Det oplever LC/Skolelederforeningen som, at KL og kommunen nu blot trækker tiden ud og søger at undgå at påtage sig ansvaret for forløbet. Men der har altså ikke kunne opnås enighed mellem parterne i sagen, og der er derfor udarbejdet et uenighedsreferat. Sagen må nu videreføres i næste instans, som er mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.

”Vi har intet ønske om at trække denne sag i langdrag. Vi er er overbeviste om,  at der er begået aftalebrud. At kommunen beklager overfor de berørte, ændrer ikke på, at man har brudt den aftale, der gælder”, siger Claus Hjortdal, der synes, det er ærgerligt, at tiden foreløbigt er spildt, idet sagen altså skal afgøres på højere niveau. 

Illustration: Otte Dickmeiss