Nyborgsagen skal i Arbejdsretten

Forhandlingsfællesskabet og KL mødtes torsdag den 2. maj for at afsøge muligheden for at finde en forligsmæssig løsning i spørgsmålet om brud på aftale om kontrolforanstaltninger i sagen om de skjulte videooptagelser af en skoleleder i Nyborg. Parterne kunne ikke opnå enighed, og sagen må nu videreføres i Arbejdsretten.

"Det er beklageligt, at det på trods af enighed langt hen ad vejen ikke er lykkedes at opnå et forlig. Det betyder, at sagen, som vi i Skolelederforeningen betragter som et groft brud på den gældende aftale om kontrolforanstaltninger, nu skal videre i arbejdsretten," siger Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal.

Sagen handler kort fortalt om, at en skole i Nyborg har haft besøg af en medarbejder fra en cybersecurity-virksomhed, der udgav sig for at være en kommunal IT-medarbejder, udsendt af kommunen med et hjemmefabrikeret ID-kort og skjult kamera.

Set-uppet var ’en fælde’, som ikke alene skolelederen, men også en række medarbejdere blev søgt lokket i. Baggrunden var, at Nyborg kommune ville kontrollere, at persondataforordningen blev implementeret tilfredsstillende. Skolens datahåndtering bestod testen.

Sagen har hidtil været bragt til behandling i LC og KL med påstand om brud på ”Aftale om kontrolforanstaltninger”. Da der ikke kunne opnås enighed mellem parterne, blev sagen derefter videreført til forhandling mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, men her har man ikke fundet en forligsmæssig løsning. Derfor videreføres sagen i Arbejdsretten.