Nye film skal støtte skolerne i indsatsen mod ekstremisme

Skolelederforeningen har udviklet en række fiktive dilemmafilm og en materialesamling til brug for skolerne i den forebyggende indsats mod radikalisering og ekstremisme.

Hvordan reagerer man som skole, hvis en elev pludselig ændrer adfærd og fx bliver stærkt optaget af antidemokratiske budskaber og propaganda?

Det spørgsmål tager fem fiktive nye dilemmafilm og en tilhørende materialesamling fat på. De fem film og det skriftlige materiale er målrettet til at klæde skolen på til at reflektere over, hvordan arbejdet med børn, der på en eller anden måde er i mistrivsel, sker bedst muligt.

Filmene lægger op til dialog om, hvorvidt skolen har det nødvendige beredskab - og i hvilke situationer, man kan og skal hente ekstern hjælp.

I den første film 'Breaking News' beskrives en alvorlig fiktiv begivenhed, der kan have et ekstremistisk afsæt. Nyhedsindslaget giver ikke svar på, hvem hovedpersonerne er, hvad der egentlig er sket eller om baggrunden for hændelsen – men kan bruges som afsæt for en diskussion.

I de øvrige fire korte film, som kan anvendes sammen med Breaking News-indslaget, møder vi lærere, SSP-vejlederen samt skolelederen og hører deres bekymringer, overvejelser og refleksioner. 

Filmene kan bruges på interne møder i ledelsen og til personalemøder og afdelingsmøder, hvor skolens nødvendige arbejde med elevernes trivsel kan gøre det relevant at sætte forebyggelse af ekstremisme på dagsordenen.

Se de fem film samt det øvrige materiale her