Nyt online-materiale til digital dialog

Medierådet har lanceret et nyt, gratis materiale til arbejdet med digital trivsel, som kan bruges på forældremøder i indskolingen og på mellemtrinnet.

’Digital genial – Aktiviteter på forældremødet’ er en ny online-værktøjskasse, skal understøtte og styrke dialogen mellem hjem og skole i forhold til den digitale trivsel og klassekultur i indskoling og mellemtrin.

Materialet består af aktiviteter, der kan styrke dialogen om børnenes online-liv på forældremøder - og er rettet mod indskoling og mellemtrin.

Målet  er at give den fagprofessionelle konkrete værktøjer til at facilitere en konstruktiv og involverende dialog på forældremødet omkring klassens digitale trivsel og retningslinjer.

Online-materialet skal blandt andet hjælpe forældre til større indsigt i deres børns og klassens online-liv og hjælper til, at der er gensidige aftaler og fælles forståelse mellem skole og hjem og mellem klassens forældre.

Bag materialet står Sikker Internet Center Danmark, der består af Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik - samt en række samarbejdspartnere.

Se mere på www.digitalgenial.dk