Nyt projekt og undervisningsmateriale om digital manipulation og propaganda

Det kalder på helt nye konstellationer for at sikre skoleelevers modstandsdygtighed over for radikalisering, mener Arken, som med et nyt projekt vil klæde unge på til at gennemskue faldgruber og fake news på nettet.

Under titlen ’Kunsten at hacke fakers, trolde og haters: Disinformation, manipulation og propaganda i digital ungdomskultur’ lancerer kunstmuseum ARKEN et stort projekt, der skal klæde unge på til at forstå faldgruber og skjulte magtstrukturer i det digitale univers og bidrage til at styrke unges modstandsdygtighed over for radikalisering.

Projektet er støttet af @lliancen mod radikalisering og ekstremisme, som er et partnerskab mellem PET, myndigheder og civilsamfundet - heriblandt Skolelederforeningen - med det formål at gøre eleverne opmærksomme på de vildveje, der findes i samfundet – herunder radikalisering.

”En af vores mange opgaver i folkeskolen er at gøre eleverne opmærksomme på de vildveje, der findes i samfundet, herunder risikoen for radikalisering,” sagde Claus Hjordal om baggrunden for, at Skolelederforeningen er med i @lliance-samarbejdet.

Det er Arken Art & Tech Lab, der står bag det nye projekt om digital manipulation og propaganda. Det blev skudt i gang i begyndelsen af marts med en tre dages camp for unge fra hele landet.

Her undersøgte og diskuterede 250 teenagere teknologi, falske nyheder, privatliv på nettet, algoritmernes magt samt omgangsform, shaming, trolling og manipulering på de sociale medier og alt dettes indflydelse på mennesker og samfund. Det foregik i samarbejde med programmører, robotudviklere, designere, kunstnere og cyberaktivister.

”Med projektet tager Arken teknologien ind i kunstens og kulturens ramme – det er væsentligt, for det er her, det bliver muligt at forstå og afkode teknologiens påvirkning af værdier, identitet, moral og fællesskaber,” forklarer leder af Arken Undervisning og projektansvarlig Katrine K. Pedersen.

Digitalt undervisningsmateriale og arrangementer

Med afsæt i campen udvikles et online undervisningsformat, der bliver tilgængeligt for alle interesserede.

Her deles redskaber, ideer og refleksioner inden for emner som propaganda, fake news, online radikalisering, algoritmisk kuratering og ekstremisme.

”Vi har destilleret viden fra campen, hvor vi har lyttet til, hvad der optager de unge, og hvilke udfordringer de har. På Arken arbejder vi bl.a. med visual leteracy, der er værktøjer til at forstå og afkode visuel påvirkning af fx digitale kulturer. Og vi kan se, at der mangler et sprog for og en samtale om, af hvad og hvordan vi bliver påvirket på nettet, ligesom der er en stor generationskløft, og den vil vi gerne skabe en bro over,” siger Katrine K. Pedersen.

I løbet af foråret følges op med en række åbne og gratis arrangementer om kunstens og kulturens rolle i en digital tidsalder.

Her inviterer Arken Art & Tech Academy skoleledere, folkeskolelærere, skolepædagoger og andre voksne omkring børn og unge til samtaler sammen med nogle af tidens største kunstnere, digitale eksperter, tænkere og kritikere.

Arrangementerne annonceres på Arken.dk

Arkivfoto: Colourbox.dk