NYT: Temamøde om direkte faglig ledelse

Skolelederforeningen inviterer til temamøde om direkte faglig ledelse med forankring i undervisningsobservation. Temamødet afholdes både i foråret og efteråret - i april i Aarhus og i september i Køge. Alle medlemmer af foreningen er velkomne.

Hvilke strategier for ledelse af skolens faglighed præger skolekulturen? Hvordan melder behovet sig for mere direkte og differentieret faglig ledelse i hverdagen, og hvordan bliver den efterspurgt – eller modsat talt ned eller helt overset?

Det er nogle af spørgsmålene på temamødet, hvor emnet for dagen er ’Belysning af behovet for mere direkte og differentieret faglig ledelse i skolen’.

Dagen vil byde på konkrete procesredskaber til den faglige ledelse af skolens teamsamarbejde forankret i undervisningsobservation, modeller for samarbejdet med skolens vejledere, samt eksempler på skolelederes didaktiske samtaler, når det lykkes at balancere mellem præciserende indhold og styrkelse af relationer.

Landet over stræber skoleledere efter at lede medarbejdere og teams tæt på deres undervisningspraksis, så alle elever lærer så meget, som de kan.

For at det kan lykkes, er det afgørende at vælge meget direkte og differentierede fremgangsmåder, for alle erfaringer peger på, at det systematiske samarbejde om elevers læring kalder på en aktiv processtøtte i hverdagen for at sikre den svære oversættelse af skolens strategiske mål til konkret pædagogisk praksis.

Der er behov for, at både ledere og konsulenter påtager sig opgaven som facilitatorer af samarbejdet, hvor de søger at fastholde, strukturere og guide indsatserne, og at de gør det i et tæt samarbejde.

Især de gode læringsfællesskaber i undervisningen, der kan rumme alle elever, forudsætter, at lederne sætter rammen for kontinuerlige læreprocesser med observationer, feedback og fokus på forbedringer, som både undervisere, vejledere og lederne deltager i.

På kurset veksles mellem oplæg og erfaringsudveksling.

Andre delemner på dagen vil være:

  • Samarbejdet med skolens vejledere
  • Skoleleders didaktiske samtaler

Læs mere om kurset her, hvor du også kan tilmelde dig