Nyt undervisningsværktøj til mere bevægelse i udskolingen

Undervisere i udskolingen kan nu få inspiration til mere bevægelse i hverdagen med et nyt undervisningsværktøj fra Kræftens Bekæmpelse.

Med det nye undervisningsværktøj ’Leg på streg’ til eleverne fra 7. til 9. klasse skal give inspiration til at få mere bevægelse i undervisningen.

Kræftens Bekæmpelse har brugt erfaringerne med undervisningsværktøjet ’Leg på streg’ til indskolingen og mellemtrinnet og videreudviklet værktøjet, så det nu også gerne skulle få de ældste elever op af stolene ved at flytte undervisningen ud i skolegården.

”Bevægelse i løbet af skoledagen daler, jo ældre eleverne bliver. Fra børnene starter i skole, til de går ud, sker der ifølge Børnedatabasen en stigning i antallet af overvægtige fra 12 procent i indskolingen til 20 procent i udskolingen. Det er derfor vigtigt med bevægelseskoncepter, som dækker alle skoleårene,” siger Mette Lolk Hanak, der er forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse, i en pressemeddelelse.

En af de største risikofaktorer for at udvikle kræft er overvægt, hvor fysisk aktivitet spiller en stor forebyggende rolle. Sammenhængen mellem bevægelse og sundhed er netop grunden til, at Kræftens Bekæmpelse har udviklet Leg på streg. Samtidig  kan det være med til at opfylde skolereformens krav om 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen.

Om Leg på streg

  • Kombinerer fysisk aktivitet og læring og foregår på tre tal- og bogstavsbaner i skolegården.
  • Bruges på mere end 300 skoler og på julemærkehjem.
  • Henvender sig til skolebørn fra 0. til 9. klasse.
  • Undervisningsmaterialet er udviklet af Kræftens Bekæmpelse og støttet af Nordea-fonden.
  • Aktiviteterne er udviklet i tæt samarbejde med faglærere fra Tårnby Kommune og Ringsted Kommune, så det er målrettet undervisning af udskolingselever og sikrer fagligheden og opfylder læringsmål i fagene dansk, sprogfag, matematik, naturfag samt sundheds- og seksualundervisning og appellerer til forskellige læringsstile.

Find hele materialet på www.legpaastreg.dk

Foto: Kræftens Bekæmpelse