Oplæg: Syv veje til digitalisering i skolen

Akademiet for de Tekniske Videnskaber peger på syv veje, der kan styrke skolen som et sted, hvor børn lærer om digitale teknologier og digital dannelse.

For at starte en værdiskabende samtale om digitalisering i skolen har Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) for nylig offentliggjort et debatoplæg med en fælles vision for fremtidens skole og syv opmærksomhedspunkter for at nå dertil.

De syv opmærksomhedspunkter:

  • Lærere skal efteruddannes i brug af digital læringsteknologi
  • Skolerne skal inspireres til at mere innovative praksisser
  • Den digitale dannelse hos børn skal foregå hos alle børn
  • Brug for tværfaglig dialog imellem forskellige forskningstraditioner
  • Data kan bruges positivt i skolen med løbende etisk dialog
  • Fortsæt dialogen på tværs af skoleaktørerne
  • Hold fokus på markedet og tilgængelighed af teknologi på skolerne

Debatoplægget ’Digitalisering i skolen – eleven som kritisk skaber’ tager udgangspunkt i, at ATV’s Digitale Vismænd i 2018 tog initiativ til at invitere en række eksperter til en serie rundbordsmøder, hvor Skolelederforeningen deltog sammen med forskere, repræsentanter fra erhvervslivet, lærere og skoleelever, kommuner og rådgivere.

Med debatoplægget ønsker Akademiet for de Tekniske Videnskaber at skærpe samfundsdebatten og den politiske samtale om digitalisering og digitale teknologier i skolen med fokus på at forene dannelse, digital læringsteknologi, kreativitet, leg og læring.

Læs mere