Pasi Sahlberg: Hvis du ikke leder eller underviser med small data – vil du blive styret af big data!

I begyndelsen af februar kunne forlaget Dafolo præsentere den anerkendte finske uddannelsesforsker Pasi Sahlberg til en konference, hvor han bl.a. talte om strategier til at skabe en mere bæredygtig skole igennem fx lige muligheder for alle i uddannelsessystemet og forbedringer (ikke blot forandringer) gennem small data.

De fire strategier danner grundlaget for Sahlbergs bog Fire strategier til en bæredygtig skole og lyder, som følger:

  • at regelmæssige frikvarterer og fysisk aktivitet er afgørende for væsentlig læring 
  • at større lighed blandt elever er en afgørende komponent i succesrige skoler 
  • at vi skal lede med de kvalitative small data frem for de kvantitative big data og i stedet gå bag om tallene og se på årsagen til disse 
  • at vi skal lade os inspirere af det finske skolesystem, men ikke blindt kopiere det eller lade os vildlede af myter.

Ud over at lytte til Sahlbergs inspirerende pointer fik deltagerne også mulighed for at relatere stoffet til deres egen hverdag i brugbare og udfordrende arbejds- og simulationssituationer – bl.a. i forhold til kunstig intelligens (AI, artificial intelligence) – hvor konferencedeltagerne blev bedt om at forholde sig til, hvordan de vil imødekomme dette i deres skoler.

Om Pasi Sahlberg

  • Pasi Sahlberg er professor og forskningsleder ved The Gonski Institute for Education, University of South Wales i Sydney. Han er tidligere underviser på læreruddannelsen i Helsinki og konsulent for Verdensbanken, OECD og Europa-Kommissionen samt gæsteprofessor på Harvard University. Forfatter til flere toneangivende bøger om uddannelse og læring, senest ”Fire strategier til en bæredygtig skole” (Dafolo 2018). Sahlberg fik LEGO-prisen i 2016 for sit arbejde imod standardiserede test verden over.