Regeringsudspil: Bedre ledelse på offentlige arbejdspladser

På baggrund af Ledelseskommissionens anbefalinger er regeringen kommet med et nyt udspil til at skabe mere velfungerende offentlige arbejdspladser med høj medarbejdertrivsel.

Ledelseskommissionen, som er nedsat af regeringen, kom i juni med en række anbefalinger til at styrke kvaliteten af offentlig ledelse i fremtiden. I alt blev det til 28 anbefalinger samlet i syv overordnede budskaber.

Læs artikel - Ledelseskommissionen til politikerne: Fingrene væk fra ledelsesopgaven

På den baggrund præsenterede minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) i sidste uge VLAK-regeringens udspil til en ledelses- og kompetencereform i den offentlige sektor.

Udspillet ’En offentlig sektor rustet til fremtiden – ledelse og kompetencer i den offentlige sektor’, skal ifølge regeringen bidrage til at skabe mere velfungerende offentlige arbejdspladser med høj medarbejdertrivsel.

Regeringen kommer i udspillet med 22 initiativer og 27 anbefalinger, der skal opkvalificere lederne, herunder evaluering af ledere samt en motivationsundersøgelse blandt ledere og medarbejdere.

Blandt andet ønsker regeringen at udviklet et værktøj til brug for lederevaluering. Værktøjet skal erstatte lederevalueringerne de steder, hvor det fungerer mindre godt i dag, eller hvor organisationer ønsker at se sig selv i forhold til andre sammenlignelige grupper. Tilbuddet skal udvikles i samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Det skal ske i samarbejde med KL, Danske Regioner og Finansministeriet.

Centerleder for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse er Lotte Bøgh Andersen, som også er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet.

Læs udspillet her