SKL til møde i UVM: Fra kvalitetsrapport til kvalitetsdialog

Efter Skolelederforeningen har fremlagt 40 forslag til forbedring af folkeskolen, som er blevet taget godt imod, foreslår vi i et nyt udspil ’Skolens udviklingsområder – Dialog, der understøtter læring og kvalitet’ kvalitetsrapporten afskaffet og erstattet af en kvalitetsdialog med fokus på progression og udvikling - frem for på rapportering, status og tilbageskuen.

Efter Skolelederforeningen har fremlagt 40 forslag til forbedring af folkeskolen, som ikke mindst på årsmødet blev taget godt imod af Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, har foreningen mødtes med forskellige samarbejdspartnere om forslagene, senest BKF. Alle har hilst foreningens oplæg velkommen!

Skolelederforeningens udspil ligger også på linje med regeringens politik: Fra styring og kontrol til tillid og engagement, og at ledere og medarbejdere i andre brancher (herunder ikke mindst lederne i folkeskolen) inddrages og har indflydelse på deres opgaveløsning. Nu handler så bare om at gøre noget ved det.

I går var formandskabet, formand Claus Hjortdal og næstformand Dorte Andreas, budt til stormøde af Pernille Rosenkrantz-Theil sammen med det såkaldte ’Kvalitetsforum for Folkeskolen’, der tæller repræsentanter for alle folkeskolens parter, for at lave en fælles opfølgning på de 40 forslag til afbureaukratisering mv i folkeskolen.

I et nyt udspil ’Skolens udviklingsområder – Dialog, der understøtter læring og kvalitet’ foreslår Skolelederforeningen kvalitetsrapporten afskaffet og erstattet af en Kvalitetsdialog med fokus på progression og udvikling - frem for på rapportering, status og tilbageskuen. Det er den første helt konkrete opfølgning på de 40 forslag, hvor der peges på at erstatte den afrapporterende tilgang med et fokus på kvalitet i form af dialog og progression. Vi foreslår, at den nye ’kvalitetsrapport’ bliver omtalt som ’Skolens udviklingsområder’.

De 40 forslag og foreningens nye forslag til udviklende kvalitetsdialoger frem for mere gold afrapportering er blevet til på baggrund fra input fra medlemmer og lokalt polisk valgte på de regionale dialogmøder, tværkommunale formandsnetværksmøder og det seneste formandsmøde i dette efterår/vinter.

At det ikke blot handler om at bruge tiden og resurserne bedre, men øge kvaliteten i skolernes arbejde, fremgår af de store undersøgelser, der sidste år og i år er lavet som opfølgning på reformen af VIVE. Her peger forskerne tydeligt på behovet for at mindske styringen og øge ledelsesrummet og den faglige frihed til at forbedre elevernes læring og trivsel.

Læs foreningens nyeste oplæg: Skolens udviklingsområder - Dialog, der understøtter læring og kvalitet

Læs det oprindelige udspil: Foreningens 40 forslag til forbedring af folkeskolen