Skolebesøg: Samarbejde mellem voksne giver god skolestart

Den første tid i skolen er vigtig for både elever, forældre og skole. På landets skoler arbejdes der målrettet på at lette overgangen fra daginstitutionslivet til skole. I dag besøgte Skolelederforeningen, sammen med de øvrige parter bag ”Folkeskolen. Vores. Hele livet”, Vamdrup Skole ved Kolding for at høre, hvordan skolen arbejder med at lette overgangen for skolens nye elever.

En god skolestart giver et godt udgangspunkt for en succesfuld skoletid. Rundt omkring i landet gør skolerne en stor indsats for at sikre, at overgangen mellem daginstitutionslivet og skolelivet bliver så tryg og nem som mulig for eleverne.

Rigtig mange kommuner har fx overgangsaftaler mellem daginstitution og skoler med fællesdage og besøg hos hinanden eller tidlig skolestart, ligesom andre har ’før-SFO’, hvor der inden skolestart bliver skabt fællesskaber og tryghed blandt børnene.

Det er Vamdrup Skole i Kolding Kommune, hvor der er ’glidende overgang’ mellem børnehave og skole, et godt eksempel på.

Lige nu begynder ca. 50 nye børn i 0. klasse på Vamdrup Skole, men skolen er langt fra en helt ny verden for børnene. De kender allerede skolen og de øvrige elever - blandt andet fordi skiftet fra børnehave til skole skete tilbage i april, og hvor der fulgte en pædagog fra børnehaven med. Pædagogen er med i de første tre måneder indtil skolestart.

En anden årsag er, at mange af børnene kommer fra daginstitutionen Børnehuset Broen, som bor i en fløj af skolen og dermed kender de fysiske rammer.

I dag besøgte Skolelederforeningens formandskab sammen med de øvrige parter bag indsatsen ”Folkeskolen. Vores. Hele livet” Vamdrup Skole for at blive klogere på, hvordan skolen løser opgaven.

Således var skolens parter - både BUPL, BUPL's Lederforening, Danske Skoleelever, DLF, KL, Skolelederforeningen samt Skole & Forældre - mødt talstærkt op med formænd og/eller næstformænd samt andre repræsentanter. Med på skolebesøget var også repræsentanter fra Kolding Kommune, skolebestyrelsen samt fra de faglige organisationer.

Skoleleder, Per Rudbæk, leder af Børnehuset Broen, Bjørnar Jørgensen, samt SFO-leder, Karina Baagøe, fortalte om skolens erfaringer.

”Vi arbejder på at give børnene den bedste start, og det gør vi blandt andet ved et bredt samarbejde mellem børnehave, SFO og skole. Udover den glidende overgang har vi fællesspisninger, informationsmøder, mange besøg mellem børnehave og skoledel samt fast møderække på ledelses niveau m.m. Vores erfaring er, at sammenhold mellem de voksne omkring børnene skaber sammenhold mellem børnene ,” fortalte de.

Partnerskabet om ”Folkeskolen. Vores. Hele livet” arbejder i fællesskab på at sætte folkeskolen positivt på dagsordenen – blandt andet ved at besøge skoler lokalt rundt i landet.

Efter dagens besøg sagde Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand:

”Det har været meget inspirerende at besøge skolen og opleve samarbejdet mellem daginstitution og folkeskole. Skolens arbejde med glidende overgang er en naturlig del af kommunens røde tråd med et samlet børnesyn fra vuggestue over børnehave til indskolingsafdelingen. Det er også inspirerende at opleve, hvor stor tilslutning der er til skolen i lokalsamfundet."

Læs om partnerskabet 'Folkeskolen. Vores. Hele livet'

Læs inspirationsmaterialet 'Få flere til at bruge folkeskolen'

Samlet børnesyn

 • Alle skoler i Kolding Kommune arbejder med glidende overgang.
  Glidende overgang betyder:

  at børnene får ét skift ad gangen

  at børnene oplever en tryg og naturlig overgang fra børnehave til skole/SFO

  at børnene får mulighed for at skabe nye relationer inden skolestart

  at børnehave, SFO og børnehaveklassen samarbejder om overgangen

  at børnene får tid til at blive fortrolige med skolen, skolens personale og med de andre børn i indskolingen

  at børnene starter i børnehaveklassen med overskud til alt det nye som venter

  at forældrene når at vænne sig til det nye kapitel i børnenes liv

  Kilde: Kolding Kommune

 

Vamdrup Skole

 • Vamdrup Skole i Kolding Kommune er beliggende ved Kongeåen i Sydjylland og har ca. 600 elever fordelt på to adresser – hvor indskolingsafdelingen (0. - 3. klasse) er placeret sammen med en integreret SFO med ca. 250 børn og i en fløj af skolen har Børnehuset Broen, som er en særskilt daginstitution, til huse på skolen.

Foto: Nils Vilsbøl m.fl.