Skolebesøg: Skole for kvarterets børn

Hvordan får vi flere til at vælge folkeskolen? Det spørgsmål arbejdes der med på mange af landets skoler, og i dag besøgte Skolelederforeningens formandskab sammen med de øvrige aktører i den store indsats ’Folkeskolen. Vores. Hele livet’ Ejerslykkeskolen i Odense for at blive klogere på, hvordan skolen arbejder på at tiltrække distriktets elever.

På landets folkeskoler arbejdes der målrettet på, at flere skal vælge folkeskolen, og rundt omkring i landet ser det ud til, at det kan lykkes at knække kurven, så elevtallet stiger i folkeskolen.

I dag havde Ejerslykkeskolen besøg af stort set alle aktørerne omkring folkeskolen. De var nysgerrige på de indsatser, som skolen har iværksat. Skolen samarbejder blandt andet med de lokale daginstitutioner – et samarbejde, der er i stærk vækst.

Eksempelvis kan daginstitutionerne benytte skolens lokaler, ligesom elever i 5. klasse underviser børnehavebørn i kodning.

Skolens parter, både BUPL, BUPL's Lederforening, Danske Skoleelever, DLF, KL, Skolelederforeningen samt Skole & Forældre, var i dag mødt talstærkt op på skolen.

Skoleleder Jan Beck-Larsen fortalte på dagens skolebesøg om at være ’kvarterets skole’ og om at brede skolen ud over det lokalområde, man ligger i.

”Med vores indsats  tiltrækker vi kvarterets opmærksomhed, så vi skaber tillid og relationer og ender med, at forældrene indskriver deres børn på vores skole. Det handler om at ’ta folk ind’ på skolen og få elever og forældre til at viderefortælle den gode historie,” fortalte Jan Beck-Larsen, som blandt andet fremhævede det særlige samarbejde mellem personalet i distriktets skoler og børnehaver. 

Dagens skolebesøg fandt sted i kraft af det det nationale partnerskab om ’Folkeskolen. Vores. Hele livet’, der fortsat arbejder på at sætte fokus på folkeskolen – blandt andet ved at besøge skoler lokalt rundt i landet, som er lykkedes med at få flere af distriktets elever til at søge den lokale folkeskole igen.

”Det har været inspirerende at opleve en ledelse, der både skaber sammenhængskraft i hele skolen samtidig med, at den enkelte lærer/pædagog har stor frihed til at gøre det rigtige ud fra nogle få overordnede rammer. Det hele sat ind i en flot kommunikationsstrategi gjorde besøget til en stærk oplevelse,” siger Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal.

Skolebestyrelsesformand Line Øberg fortalte om et stærkt forældreengagement:

”Som familie valgte vi den lokale folkeskole efter et informationsmøde, hvor vi oplevede enorm imødekommenhed. Som forældre, samt i skolebestyrelsen, trækker vi også et læs, som vi måske ikke ville på andre skoler, til gengæld møder vores børn en massiv, og misundelsesværdig, rummelighed i folkeskolen”.

Ligesom skolens ledelse og andre repræsentanter fra skolen fortalte om skolens indsats, berettede rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense, Susanne Crawley Larsen (B), om det kommunalpolitiske perspektiv. Som en kommentar til dagens skolebesøg siger hun:

"Det Danmark vi allesammen elsker og skabes hver dag af mennesker, der har gået i folkeskole. Folkeskolen er en af de vigtigste demokratiske institutioner – og her vil jeg gerne høre alle slags børnestemmer. Det må vi ikke sætte over styr. Og noget af det første vi kan gøre, og som jeg prøver at gøre, er at gøre op med fejlagtige forestillinger om folkeskolen og i stedet udbrede kendskab til det fantastiske, der sker i Odenses folkeskoler som for eksempel på Ejerslykkeskolen”. 

Læs om partnerskabet 'Folkeskolen. Vores. Hele livet'

Læs inspirationsmaterialet 'Få flere til at bruge folkeskolen'

 

#voreshelelivet

 

FAKTA OM EJERSLYKKESKOLEN

Skolen er to/tre-sporet skole og har 550 elever. Der er i alt 85 pædagogiske medarbejdere og fire ledere. Skolen har desuden tre obs-klasser og yderligere et specialtilbud for børn i socio/emotionelle vanskeligheder.
Andelen af tosprogede elever er 50 procent.
Skolen ligger i et socioøkonomisk blandet område.
Skolen har over tid ad flere omgange været fusioneret med andre skoler grundet strukturændringer. Senest i 2019 hvor skoledistriktet dermed igen blev udvidet.