Skolelederforeningen: Luk ikke Forældreintra - giv skolens kommunikation et eftersyn

”Både forældre og skole er i dag vant til at kommunikere digitalt, og vi ser ikke et behov for at nedlægge den digitale kommunikationsform og erstatte den med den gamle kontaktbog. I stedet bør vi se på, hvordan man på den enkelte skole kan tilrettelægge kommunikationen, så hverken forældre, elever eller personale presses.”

Det siger Skolelederforeningens næstformand Dorte Andreas som en kommentar til, at regeringens stresspanel anbefaler at lukke Forældreintra og sætte loft over antallet af forældrearrangementer. Panelet foreslår blandt andet, at den tidligere kontaktbog genindføres.

Alternativt foreslår panelet, at forældre højst skal tjekke intranettet to gange om ugen, og at der kun skal være to forældrearrangementer om året.

Stresspanelet mener, at Forældreintra i dag stresser både forældre, lærere og elever, fordi det er præget af meddelelsesforurening.

Panelet anbefaler samtidig at aflyse Aula, som er den nye kommunikationsplatform, der efter planen skal erstatte Forældreintra ved skolestart 2019.

Dorte Andreas ser derimod overgangen til Aula som en åben dør til at sætte nye rammer for kommunikationen med forældrene.

”Det er en rigtig god anledning til, at man på den enkelte skole giver skolens kommunikation med forældrene et eftersyn. Skolens ledelse, skolebestyrelsen og MED-udvalget kan med fordel efterse skolens rammer for den fremadrettede kommunikation – fx hvor ofte samt hvordan skole, forældre og elever kommunikerer på platformen. Det kan blive en god og vigtig debat på den enkelte skole,” siger Dorte Andreas.

Stresspanelet forventes på et senere tidspunkt at komme med yderligere 11 anbefalinger.

Kilde: Politiken Foto: Colourbox.dk