Skolelederforeningen: Mindre justeringer i karakterskalaen er velkomne

Regeringen ønsker at justere 7-trinsskalaen. Skolelederforeningen ser gerne mindre justeringer af skalaen - blandt andet at der ses kritisk på de store spring mellem karaktererne 4-7 og mellem 7-10.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) melder på baggrund af en ny evalueringsrapport af 7-trins-skalaen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet ud, at regeringen ønsker at justere på den nuværende karakterskala.

Skolelederforeningen er enig i, at der kan være muligheder i at justere skalaen.

”Vi ønsker som udgangspunkt at bevare skalaen, dog kan det være en god ide at se på en justering af de store spring i midten af skalaen mellem 4-7 og mellem 7-10, så karaktergivningen her bliver mere nuanceret,” siger næstformand Dorte Andreas, som også peger på muligheden for at fjerne karakteren -3.

”Det er en unødvendig hård karakter, for en præstation kan ikke bedømmes til at være så dårlig, at den er ringere end ’O’," mener Dorte Andreas.

Tomme Ahlers udmelding er, ifølge Berlingske, at han på baggrund af evalueringen og i samarbejde med undervisningsministeren i løbet af foråret vil komme med et bud på en ny og justeret karakterskala.

Uddannelses- og forskningsministeren ønsker blandt andet at se på muligheden for at belønne den ekstraordinære præstation, som det tidligere ´13-tal´gav mulighed for, ligesom han mener, at den nuværende skala har for meget fokus på mangler i stedet for at gå op i, hvad der er godt og originalt.

Skolelederforeningen er enig i, at den nuværende skala kan være med til at anspore eleverne til at fokusere på at undgå at lave fejl, samtidig er foreningen opmærksom på, at skalaen skal kunne rumme behovet for at eleverne skal kunne sammenligne sig på internationalt niveau.

Foto: Colourbox / Kilde: Berlingske