Temadag: Undervisningskultur i skolen – hvem bestemmer hvad?

Det Pædagogiske Selskab inviterer til temadag torsdag 25. april 2019.

Alle grundskolereformerne har haft særligt fokus på at designe rammerne og indholdet af skolens virksomhed set fra Folketinget og Undervisningsministeriet. Er det sket på bekostning af læring og vækst nedefra? Var det bedre at reformere og udvikle grundskolen sammen med lærerne, eleverne, skolelederne og forældrene? Og hvordan udvikles og fastholdes et engagement for elevernes undervisning og dannelse?

Det skriver Det Pædagogiske Selskab i invitationen til temadag og lægger hermed op til debat med overskriften 'Undervisningskultur i skolen - hvem bestemmer hvad?'

Oplægsholderne på dagen er Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør Politiken; Ane Qvortrup, professor Syddansk Universitet; Jan Trojaborg, tidl. formand for Københavns Lærerforening og medlem af Danmarks Lærerforenings Hovedbestyrelse; Lise Ammitzbøll, skoleleder og Helle Bjerg, Ph.d. og pædagogisk leder – begge fra Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg.

Oplægsholderne giver hver deres løsningsbud i diskussion med temadagens deltagere.

Det foregår torsdag 25. april 2019 kl. 9.00-15.30 i København.

Se program for dagen her, hvor du også kan finde mere om pris, sted og tilmelding.