Temakonference: Det pædagogiske læringscenter som krumtap for skolens udvikling

I samarbejde med Kommunernes Landsforening, It- og medievejlederforeningen, Pædagogisk læringscenterforening, Kommunernes forening for pædagogiske læringscentre og Skolelederforeningen inviterer Undervisningsministeriet til en praksisnær temakonference om det pædagogiske læringscenter.

Formålet med konferencen er, at kommuner og skoler får inspiration til arbejdet med opbygning eller kvalitetssikring af det pædagogiske læringscenter som krumtap for skolens udvikling og får viden om aktuelle indsatsområder for læringscentret.

Målgruppen er skoleledelser og nøglemedarbejdere med tilknytning til det pædagogiske læringscenter. Forvaltningsmedarbejdere, pædagogiske konsulenter og repræsentanter fra fx folkebiblioteket er også meget velkomne.

Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen, er med til at indlede dagen med et oplæg om ’fælles opgaver for vejlederne i læringscentret’. Dorte Andreas vil blandt andet komme ind på spørgsmålene: Hvad er det pædagogiske læringscenters fælles opgave(r) og hvordan understøtter ledelsen en organisering af læringscentret, som sikrer fælles retning?

Det er gratis at deltage.

Læs mere om dagen

Dato og tilmelding:
Onsdag d. 24. april i Vejle 
Torsdag d. 25. april i København