Til skoleledelsen: Nyt materiale med gode råd til at hjælpe børn til et godt digitalt liv

Danmark er et af verdens mest digitale samfund, og børn påvirkes hver dag af digitale platforme og sociale medier, både i skolen og hjemmet. Skole og forældre spiller en vigtig rolle i at lære børn gode digitale vaner. Vi har udarbejdet en video og en pjece, der kan benyttes på skolerne i den vigtige dialog med forældrene.

Mobiler, iPads, spil mv. giver masser af muligheder, men kan også give konstante forstyrrelser, som kan påvirke børns liv og hjerner og gå ud over koncentrationen.

Det er derfor vigtigt, at der er opmærksomme voksne omkring børnene både i skolen og i familien, som kan guide og hjælpe dem med at forstå og rammesætte brugen af digitale medier.

Rigtig mange skoler er allerede godt i gang med digitale spilleregler i undervisningen og frikvartererne samt med forældresamarbejdet.

”Det er vigtigt, at skole og forældre forstår mekanismerne, så de i fællesskab kan arbejde med at lære børnene gode mønstre og vaner,” siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

For at støtte op om det vigtige forældresamarbejde har vi i Skolelederforeningen i samarbejde med Imran Rashid, speciallæge, ekspert i digital sundhed og forfatter til bogen 'Sluk - kunsten at overleve i en digital verden’, udarbejdet en pjece samt en video.

Sunde digitale vaner starter i hjemmet from Skolelederne on Vimeo.

Både pjecen 'Guide til forældre om børn og digitale vaner' samt videoen 'Sunde digitale vaner starter i hjemmet' kan bruges på skolerne til at styrke dialogen mellem skole og forældre om netop børns digitale hverdag.

”Pjecen og videoen er lavet til skole/hjemsamarbejdet. Vi håber, at det vil være medvirkende til, at man på skolerne får skabt god dialog. Samtidig skal der også processer i gang sammen med eleverne,” opfordrer Claus Hjortdal.

Materialet henvender sig til forældre, og pjecen giver 9 konkrete anbefalinger til, hvordan man som forælder kan hjælpe sit barn til gode digitale vaner. De gode råd er lige til at klippe ud og hænge på køleskabet.

Den samlede materialesamling med pjece og video mm. kan ses, downloades og printes herfra