Tilmelding: Stormøde om lærerkommissionen d. 17. december 2019 i Odense

Efter aftale mellem DLF og Skolelederforeningen kan 1 leder-TR/lokalformand fra hver kommune deltage i stormødet den 17. december fra kl. 11.00-12.30.

Tilmelding er kun mulig for leder-TR/lokalformænd i Skolelederforeningen.

Efter aftale mellem DLF og Skolelederforeningen kan 1 leder-TR/lokalformand fra hver kommune deltage i stormødet den 17. december fra kl. 11.00-12.30.

Stormødet afholdes i Odense Odense Congress Center, Ørbækvej 350 – 5220 Odense SØ.

På DLF-stormødet vil kommissionsformand Per B. Christensen præsentere kommissionens rapport.

Umiddelbart efter mødet vil der for de tilmeldte være mulighed for at deltage i et opfølgningsmøde kun for Skolelederforeningen. Vi forventer at dette møde vil slutte ca. kl. 14.30.

Tilmelding: Sidste frist for tilmelding er udløbet.