Tort for uretmæssig påstand om fyring

Skolelederforeningen har skaffet et medlem en godtgørelse i en sag, hvor vedkommendes ansættelseskommune gik i pressen med urigtige detaljer omkring en indgået fratrædelsesaftale.

Den pågældende tidligere afdelingsleder har fået en tortgodtgørelse på 20.000 kr. og en berigtigelse af oplysninger i de lokale medier.

Afdelingslederen fratrådte sit job i på en af kommunens folkeskoler i foråret 2019 efter gensidig aftale.

I efteråret 2019 bliver skolen omtalt i et lokalt medie – her fremstod det klart i udtalelser til citat fra kommunen, at der skulle være tale en regulær fyring af vedkommende og ikke en indgået fratrædelsesaftale.

Udtalelserne i det lokale medie kæder desuden afdelingslederen  sammen med konkrete episoder på skolen. En sammenkædning, afdelingslederen på intet tidspunkt ved indgåelse af fratrædelsesaftalen var foreholdt af Horsens Kommune, og som afdelingslederen aldrig havde haft mulighed for at tage stilling til.

Skolelederforeningens vurdering var, at der med udtalelserne var tale om overtrædelse af persondataloven samt en overtrædelse af forvaltningsloven for viderebringelse af fortrolige oplysninger. Foreningen indledte derfor forhandlinger med kommunen med påstand om, at afdelingslederen på baggrund af citaterne i artiklen er berettiget til en godtgørelse for tort, og at kommunen skulle berigtige citaterne i lokalmediet.

Skolelederforeningen og kommunen er blevet enig om en forligsmæssig løsning af sagen, hvor følgende er aftalt:

  • Der ydes en tortgodtgørelse til afdelingslederen på 20.000 kr.
  • Horsens Kommune berigtiger artiklen i lokalmediet, så kommunen beklager, at den har kunnet give læserne ”indtryk, at den omtalte afdelingsleder er afskediget af Horsens Kommune. Dette er ikke korrekt”.

Hvis ikke Horsens Kommune havde været indstillet på en mindelig løsning af sagen forbeholdt Skolelederforeningen/LC-Lederforum sig ret til at gå videre med sagen.

Illustration: colourbox.dk