TRE FORMÆND: Hold op med at betragte folkeskolen som en udgift

I et fælles indlæg i Politiken Skoleliv i dag slår lærerformand Anders Bondo Christensen, skolelederformand Claus Hjortdal og forældreformand Rasmus Edelberg ikke kun til lyd for, at besparelserne i folkeskolen må stoppe. Ja, hvis vi vil fortsat vil have et frit og lige skoletilbud for alle af høj kvalitet, må der investeres!

"Folkeskolen er helt afgørende for eleverne og for samfundet. Eleverne tilegner sig vigtige kundskaber, de udvikler deres kreativitet, idérigdom og kritiske sans, og de får vigtige forudsætninger for at kunne agere i et demokratisk samfund.

Folkeskolen er en grundsten i vores demokrati, og den er vores vigtigste kulturinstitution. Engagerede lærere, skoleledere og forældre knokler for at skabe det allerbedste afsæt for vores børns videre vej i livet.

Men rammerne i folkeskolen er efterhånden så snævre og økonomien så stram, at det er for svært at give børnene den undervisning, de har krav på," skriver de tre formænd i deres fælles debatindlæg, hvor opfordringen også lyder:

"Med folkeskoleloven i 2014 blev elevernes timetal forøget med 36 procent, og i 2012 pålagde politikerne med inklusionsloven folkeskolen en ny krævende opgave. Det er åbenlyst, at der er tale om en markant underinvestering. Vi må se bort fra blot at betragte folkeskolen som en udgift og på den baggrund jagte effektiviseringer som et mål i sig selv. For folkeskolen er og bliver en investering i velfærd, social mobilitet, livsduelighed, mangfoldighed, demokrati og rigdom."

Læs hele debatindlægget

Eller læs debatindlægget på Politiken Skoleliv

Foto: Colourbox.dk