Vidensdag: Ledelse og implementering af en varieret skoledag

KL inviteret til en dag med fokus på, hvordan kommunale forvaltninger og skoleledelser sammen kan skabe en mere varietet og motiverende skoledag med inddragelse af blandt andet praksisfaglighed, åben skole og bevægelse.

Skolelederforeningens næstformand Dorte Andreas deltager på dagen i en panelsamtale om emnet med Anne Vang, formand for Børne- og Kulturchefforeningen.

Målgruppen for vidensdagen er forvaltninger og skoleledelser.

Det foregår 20. november 2019.

Læs mere om pris, sted og program