Vold i skolen: Lederes og læreres retsstilling bør afklares

"I Skolelederforeningen går vi ikke ind for at tildele lærere og skoleledere egentlige magtbeføjelser. Men vi er enige i, at vi skal have en juridisk afklaring på, hvordan vi kan håndtere det, når elever er udadreagerende - uden at ledere og lærere risikerer at miste stillingen,” siger Claus Hjortdal.

Kommentaren kommer efter, at Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti, i dag til folkeskolen.dk gør rede for et ønske om at give lærerne magtbeføjelser, så de lettere kan håndtere konflikter med voldelige og truende elever.

Ifølge folkeskolen.dk begrundes forslaget med, at ’vi fra Folketingets side er nødt til at give lærerne nogle magtbeføjelser, så de får myndigheden tilbage og for til at udøve den.’

DF’s forslag skal ses i lyset af et voksende problem med truende og voldelige elever.

Alex Ahrendtsen mener desuden, at der er behov for en opstramning af ordensbekendtgørelsen, så det bliver lettere at bortvise truende eller voldelige elever. Det afviser Claus Hjortdal:

”Vi smider ikke elever ud af folkeskolen, vi er derimod forpligtet til at stille undervisningstilbud til rådighed for eleven,” siger skoleledernes formand og fortsætter:

”Jeg er enig i, at der er en udfordring vedrørende lærernes og skoleledernes retstilling i konfliktsituationer, men det skal ikke løses ved at være korporlige over for eleverne. I det hele taget må vi se grundigt på, hvordan vi i folkeskolen kan hjælpe elever, som mistrives og er i vanskeligheder,” siger Claus Hjortdal.

Kilde: www.folkeskolen.dk

Modelfoto: Colourbox.dk