Åbner for renovering af skoler og andre institutioner

Et forslag fra Venstre, om - på baggrund af coronakrisen - at åbne for de kommunale pengekasser til bl.a. at modernisere og renovere landets folkeskoler, bakkes op af regeringen og bredt i folketinget.

Baggrunden for forslaget er at holde hånden under dansk økonomi ved at sikre arbejde til håndværkere og virksomheder. Og ikke mindst at benytte lejligheden til at forbedre standarden af de offentlige institutioner.  

Venstres udspil omfatter at:

* Midlertidigt at lempe det kommunale anlægsloft.

* Øge fleksibilitet i offentlige udbud og opgaveindkøb.

* Fastholde og fremrykke anlægsarbejder.

* Give mulighed for henstand på betaling af husleje for kultur-, fritids- og erhvervslivet.

Kommunernes byggerier har ellers været begrænset af det såkaldte anlægsloft - i seneste aftale fra september sidste år blev aftalt, at landets 98 kommuner samlet max måtte bruge 19,1 milliarder kroner i 2020.

Kommunernes Landsforening har længe efterlyst mulighed for at bryde loftet. Og nu ser det altså ud til, at der åbnes for nybyg, renovering, energiforbedringer m.m., som vil involvere bl.a. skoler og skoleledelser.