Årets udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre er åben for ansøgninger

Pædagogiske læringscentre m.fl. kan nu søge tilskud til udviklingsprojekter, der øger danskernes læselyst og styrker læsefællesskaber.

Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre har i år overskriften ’Læselyst og læsefællesskaber for alle’.

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside www.slks.dk  står der blandt andet, at der kan søge tilskud til projekter med fokus på, hvordan læsning og litteratur kan formidles og gøres tilgængelig både fysisk og digitalt for danskere i alle livets faser. 

Der står desuden, at puljen i år skal understøtte fremadrettet kulturel aktivitet ved blandt andet at inddrage forfattere og kunstnere i projekterne og at støtte op om fællesskaber med udgangspunkt i litteratur og læsning.  

Ønsket er at understøtte bibliotekernes og læringscentrenes gode arbejde med læselyst. 

Kulturministeriet støtter udviklingen af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre med udviklingspuljen. Formålet med puljen er at understøtte udviklingen af bibliotekerne og deres opgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. 

Ansøgningsfrist er 15. september

Læs mere her