Økonomiaftalen for kommunerne er på plads

Ifølge regeringens og KL’s aftale for kommunernes økonomi for 2021 må kommunerne bruge flere penge på blandt andet skoler – samtidig afsættes penge til at kompensere for coronaudgifter. Skolelederforeningen er opmærksom på, at skolerne bør tilgodeses med kompensationen.

Regeringen har indgået en aftale med KL (Kommunernes Landsforening) om økonomien for næste år. Med aftalen må kommunerne bruge flere penge på at bygge og renovere – ligesom der afsættes penge til at håndtere coronasituationen.

I den nye økonomiaftale for 2021 fremgår det, at kommunerne får forhøjet anlægsrammen med 2,5 mia. kr. til et løft af kvaliteten af skoler, dagtilbud, veje og andre fysiske faciliteter samt til at kickstarte dansk økonomi. Dermed hæves den kommunale anlægsramme til 21,6 milliarder kroner.

Kompensation for coronaudgifter
Aftalen indeholder også kompensation for udgifter i forbindelse med corona – udgifter, som belaster kassebeholdningen.

"Skolerne har haft mange og store ekstraudgifter i forbindelse med covid-19-situationen, og det har tæret på skolernes økonomi. Derfor ser vi i Skolederforeningen frem til en nærmere afklaring af, hvordan kompensationen udmøntes. Her er vi meget opmærksom på, at skolerne tilgodeses,” siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

I aftalen indgår det, at kommunerne kompenseres for i alt 2,6 mia. kr. i 2020 for udgifter til blandt andet indkøb af værnemidler, ekstra rengøring og øgede personaleudgifter.

Læs aftalen her (KL)  eller her (Finansministeriet)

Peger i retning af flere lærere

Med finansloven blev regeringen samt SF, Enhedslisten, Alternativet og Radikale i slutningen af 2019 enige om at sikre flere penge til folkeskolen.
Folkeskolen skal løftes med 275 millioner kroner i 2020 stigende til cirka 800 millioner kroner i 2023. Det skal give kommunerne mulighed for at ansætte flere lærere allerede i 2020.
I økonomiaftalen for 2021 står der under overskriften Flere lærere i folkeskolen: ”Med finansloven for 2020 er afsat 0,3 mia. kr. i 2020, 0,4 mia. kr. i 2021, 0,6 mia. kr. i 2022 og 0,8 mia. kr. 2023 til løft af folkeskolen. Der er brug for et tæt samarbejde om at sikre folkeskolen de nødvendige rammer og ressourcer, så lærerne kan give alle elever en undervisning af høj kvalitet. Parterne vil derfor anvende de afsatte midler på finansloven for 2020 til ansættelse af flere lærere med henblik på at øge kvaliteten i undervisningen fx via øget brug af tolærerordninger til at styrke de inkluderende læringsmiljøer.”
OPDATERET 9. JUNI 2020: Partierne bag finansloven blev 4. juni 2020 enige om fordelingen af de ekstra midler. Læs nyhed: Aftale om fordeling af finanslovmidler er klar: Skal sikre flere lærere i folkeskolen