1 meter-afstandskravet kan fraviges i skolerne

Børne- og Undervisningsministeriet har netop udsendt de retningslinjer, som vil gælde for landets folkeskoler m.fl. pr. 1. august 2020. Med visse forbehold lempes afstandsreglerne, så det fx igen kan blive muligt at samle en hel klasse i ét lokale. Samtidig vil det igen være de almindelige bestemmelser i lovgivningen – og ikke nødbekendtgørelsen - der gælder.

”Det er Sundhedsstyrelsens samlede vurdering, at man i dagtilbud og skoler (BUVMs område) fra 1. august 2020 kan fravige den generelle anbefaling om at holde minimum 1 meters afstand mellem elever i samme gruppe. Fravigelsen af afstandskravet gælder ikke generelt," står der i retningslinjerne.

På skoler og uddannelsesinstitutioner kan den generelle anbefaling om 1 meters afstand fraviges i de tilfælde, hvor en fravigelse er en forudsætning for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen.

Fra 1 august vil det være de almindelige bestemmelser i lovgivningen, der gælder. Kun i helt særlige tilfælde kan en skole anvende nødundervisningsbekendtgørelsen, når det nye skoleår begynder.

”Med de retningslinjer, som har været gældende i perioden med covid-19 har det været rigtig svært at drive skole. Det er derfor positivt, at forholdene for at drive skole nærmer sig det normale – selv om der stadig er restriktioner. Vi har tidligere meldt ud, at skolerne har behov for at kunne samle en klasse i ét lokale, så vi er glade for, at der nu skabes muligheder for det,” siger Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand.

Skolelederforeningen har både rådgivet Børne- og Undervisningsministeren – og har også sammen med KL presset på for at få en afklaring, så skolerne kan komme videre med planlægningen af næste skoleår.

”På skolernes vegne er vi tilfredse med, at der nu er kommet retningslinjer, så de kan komme videre med den vigtige forberedelse af næste skoleår. Skolerne har længe ventet på retningslinjerne, så de efter sommerferien kan byde elever og forældre velkomne på en god og tryg måde” siger Claus Hjortdal.

Under særlige forudsætninger kan skolerne med de nye retningslinjer igen samle eleverne i klassen og skifte lokale (fx til faglokaler) og deltage i udvalgte undervisningssituationer sammen med andre elever fx i valghold.

HØR MERE I DR NYHEDER KL. 21 i AFTEN SAMT I P1 MORGEN CA. 8:30, HVOR CLAUS HJORTDAL DELTAGER.

LÆS DE NÆRMERE RETNINGSLINJER HER