7 visioner: Fagbevægelsens ønsker til en nærhedsreform

Regeringen har givet udtryk for, at den med den såkaldte nærhedsreform ønsker at skabe en offentlig sektor med mindre bureaukrati og kontrol - hvor der skrues ned for detailstyring oppefra og skrues op for faglighed og ledelse. Som et indspil til en ny nærhedsreform sender FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, i dag et forslagskatalog til regeringen.

”Det er snart et år siden, at vores statsminister holdt sin første åbningstale i Folketinget. Hun brugte ordet ’tillid’ 34 gange og lovede en reform af nærhed i velfærd. Vi savner at se de konkrete ændringer", siger Majbrit Berlau, næstformand i FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, på www.fho.dk.

Som et indspil til en ny nærhedsreform sender FH, i dag et forslagskatalog 'Nærhedsreformen - Visioner for styrkelse af velfærdssamfundet' til regeringen. Det skal give inspiration til, hvordan danskerne får bedre og mere nær velfærd.

Kataloget er FH's visioner til tillidsbaseret styring og ledelse af den offentlige sektor, og det peger blandt andet på, at der skal udvises mere tillid til medarbejdere og ledere i den offentlige sektor.

"I Skolelederforeningen har vi længe peget på behovet for mindre styring og mere tillid. Vi håber, at regeringen vil lade sig inspirere af FH's tanker. På skoleområdet ser vi gode perspektiver i at benytte visionerne," siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

Han siger endvidere:

“Vores oplevelse i Skolelederforeningen er, at regering og de forskellige ministerier har svært ved at være konkrete. Derfor har vi prøvet at spille vores 40 forslag til forbedringerne ind. Hvis projektet skal lykkes, bliver det vigtigt, at regeringen inviterer organisationerne ind til bordet.”

Som talsperson for lederne i FH har Claus Hjortdal været med til at forme indspillet.

Det over 30 sider lange katalog indeholder syv visioner samt en række konkrete principper for en nytænkning af måden, de 800.000 offentligt ansatte styres og ledes på.

Læs også: Foreningen fremlægger 40 forslag til forbedring af folkeskolen
Læs de 40 forslag til forbedring af folkeskolen som pdf


7 visioner for Nærhedsreformen

  1. Den offentlige sektor skal bygges på tillid
  2. Øget ejerskab for velfærdssamfundet
  3. Velfærd skal være nær og relevant
  4. Styrket kvalitetsudvikling af velfærd
  5. Ny økonomistyring: Kvalitetsvelfærd gennem investering og forebyggelse
  6. Den offentlige sektor skal styres gennem faglighed og medarbejderinddragelse
  7. Den offentlige sektor skal drives med fokus på fagprofessionel kompetence
    Læs 'Nærhedsreformen - Visioner for styrkelse af velfærdssamfundet'