Afsluttende standpunktskarakterer skal gives 10.-15. juni

De afsluttende standpunktskarakterer træder i stedet for prøvekaraktererne i de fag, hvor prøven er aflyst, og UVM har udsendt en vejledning om afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer i 9. og 10. klasse i grundskolen.

Afgangsprøverne i 9.-10. klasse er som bekendt aflyst for sommerterminen i skoleåret 2019/20.

Det er nu sket formelt, se HER

De afsluttende standpunktskarakterer afgives og indberettes tidligst den 10. juni og senest den 15. juni 2020. Dermed bliver der bedre tid til at vurdere elevernes faglige niveau og til at dække eventuelle faglige huller i undervisningen som forudsætning for at kunne vurdere elevernes faglige niveau.

Der gennemføres fortsat nødundervisning som fjernundervisning for elever i 9. og 10. klasse, indtil videre til og med 10. maj 2020. Undervisningen skal i videst muligt omfang leve op til folkeskolelovens krav og bestemmelser.

Ministeriet har udarbejdet en ”Vejledning i afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer i 9. og 10. klasse i grundskolen”.

Læs vejledningen HER

Desuden er der lagt en række spørgsmål og svar angående de afsluttende standpunktskarakterer på uvm.dk.

Se mere HER

Ministeriet offentliggør snarest en vejledning med yderligere information om, hvordan karaktererne anføres på beviserne.