Aftale om fordeling af finanslovmidler er klar: Skal sikre flere lærere i folkeskolen

Regeringen har indgået en aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om fordeling af de ekstra midler til folkeskolen, som blev afsat på finansloven for 2020. Puljemidlerne skal gå til ansættelse af flere lærere.

Med finansloven blev regeringen og dens støtteparier i slutningen af 2019 enige om at sikre flere penge til folkeskolen.

Det betyder, at der i år er afsat ekstra 275 millioner kroner til et løft af folkeskolen, hvilket stiger til 807 millioner kroner i 2023 og frem. Formålet er at sikre flere lærere i folkeskolen.

Nu er partierne bag finansloven så blevet enige om, hvordan pengene skal udmøntes.

”Med den her aftale tager vi de første vigtige skridt til at sikre flere lærere i folkeskolen, og at folkeskolen får de nødvendige rammer og ressourcer. Folkeskolens betydning for samfundet kan ikke overvurderes, og derfor er jeg glad for, at regeringen og regeringens støttepartier har taget ansvar for at gå sammen om at investere i flere lærere til folkeskolen”, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i en pressemeddelelse.

For at pengene hurtigt kan komme ud og gøre gavn i folkeskolen, bliver kommunerne tildelt dem direkte og uden en forudgående ansøgning.
Pengene bliver fordelt efter elevtal i folkeskolen, og tilskuddet skal komme oven i kommunernes vedtagne budgetter på folkeskoleområdet for 2020. Det skriver www.uvm.dk.

I aftaleteksten fremgår det, at kommunerne skal anvende puljemidlerne til ansættelse af lærere i folkeskolen – og at midlerne fortrinsvist skal anvendes til fastansatte lærere.

”Som betingelse for modtagelse af midlerne forpligtes kommunerne til, at tilskuddet anvendes til lærere i folkeskolen i form af løn- og pensionsudgifter,” hedder det i aftaleteksten.

Samtidig stilles der krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, hvor det dokumenteres, at kommunerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålene

Der er ikke taget stilling til midlerne afsat fra 2021 og frem. Udmøntningen heraf vil blive aftalt på et senere tidspunkt.

Læs hele aftaleteksten

Foto: Colourbox.dk