Arrangement: Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen 2020

Børne- og Undervisningsministeriet, Astra og Skolelederforeningen inviterer til en række arrangementer om skoleledelsens og naturfagsvejlederens centrale rolle for udvikling af naturfagsundervisningen.

På ’Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen’ samarbejder skoleledelsen med naturfagsvejledere eller andre lokale ressourcepersoner på naturfagsområdet om en lokal handleplan for naturfagsområdet på skolen.

Undervejs i arrangementet vil Børne- og Undervisningsministeriet og Astra folde udfordringerne på naturfagsområdet ud og give inspiration til, hvordan samarbejde mellem ressourcepersoner og ledelse om lokal naturfagsudvikling kan understøtte en strategisk, systematisk og medinddragende udvikling af skolens naturfaglige kultur.

Arrangementerne tager udgangspunkt i konkrete erfaringer med arbejdet med lokale naturfagshandleplaner på skoler og i kommuner, og deltagerne vil i løbet af dagen sammen udarbejde et udkast til deres skoles fælles lokale naturfagshandleplan.

Målgruppen er skoleledere sammen med naturfagsvejledere eller andre ressourcepersoner for naturfagene, grundskoleområdet og kommunale naturfagskoordinatorer.

Astra, Børne- og Undervisningsministeriet og Skolelederforeningen opfordrer til, at repræsentanter fra skoleledelsen og naturfagsvejledere/ressourcepersoner i naturfag fra samme skole deltager sammen i arrangementet.

Det finder sted til november i henholdsvis Skørping, Roskilde og Vejle

Læs invitation

Læs program

Foto: Colourbox.dk