Bekendtgørelsen om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler og institutioner forlænges til 1. august

Bekendtgørelsen om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler og institutioner, som hidtil har haft 8. juni 2020 som udløbsdato, er netop forlænget til 1. august 2020.

Det fremgår af www.uvm.dk.

Det betyder, at det fortsat vil være nødbestemmelserne, der vil være gældende frem til 1. august 2020.

”Dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner med videre kan dermed fortsat fravige visse dele af den almindelige regulering på områderne, såfremt det er nødvendigt for at leve op til de sundhedsfaglige anbefalinger,” hedder det.

Børne- og Undervisningsministeriet skriver også, at der vil hurtigst muligt komme en udmelding om, hvilke regler der vil være gældende, når forlængelsen ophører.

Foto: Colourbox.dk