Bred enighed blandt skoleorganisationer og kommuner: Klageinstans duer ikke

Loven, der gav forældre, som oplever sit barn blive mobbet, adgang til at klage over skolen, har ikke virket. Det skriver otte centrale parter omkring folkeskolen i et høringssvar i forbindelse med, at loven står til at udløbe. Parterne har en klar forventning om at blive inddraget i et samarbejde om en ny løsning.

I 2017 indførte den daværende undervisningsminister Ellen Trane Nørby en lov, som giver forældre mulighed for at klage over skolen, hvis de oplever, at deres børn bliver mobbet, og de ikke synes, at skolen gør nok ved det. Og klagen afgøres af en klageinstans – Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Repræsentanter fra interesseorganisationer omkring børn var med til at udforme loven, men ingen af folkeskolens centrale parter blev taget med på råd, og allerede dengang, loven blev vedtaget, stillede de spørgsmålstegn ved tilgangen.

”Folkeskolen bygger på et samarbejde mellem skolen og forældre. Og at den ene part kan klage over den anden, vil aldrig være et godt udgangspunkt for samarbejde”, siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

Loven skal fornyes 
Loven blev vedtaget med en såkaldt solnedgangsklausul, som betyder, at den enten skal forlænges eller udløber – i dette tilfælde med udgangen af 2021. I den forbindelse har Skolelederforeningen sammen med Danmarks Lærerforening, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Private Skoler, BUPL, Børne- og Kulturchefforeningen og KL sendt et fælles høringssvar, hvor det fremgår, at loven langt fra har virket efter hensigten.

Vil bidrage til bedre løsning
Sagsbehandlingstiden er i gennemsnit 4,4 måneder, og halvdelen af børnene har skiftet skole inden, at sagen er afgjort. For den anden halvdel af børnene, er det ikke blevet undersøgt, om klageinstansens afgørelse har gjort en positiv forskel for barnet.

”Vi opfordrer til, at solnedgangsklausulen bliver forlænget indtil, der er fundet på noget andet. Og vi har en klar forventning om, at vi denne gang bliver inviteret med i et fremadrettet samarbejde om at finde en løsning, som gavner børnene”, slutter Claus Hjortdal.

Læs høringssvaret