Brev til skolelederne fra ministeren: Hjælp med at få budskaber om Covid-19 ud til børn og forældre

Børne-og undervisningsministeren har sendt et brev til landets skoleledere m.fl. i kølvandet på, at vi her i landet oplever et stigende antal smittede. I brevet opfordrer ministeren til at hjælpe med at få centrale budskaber ud til alle børn, unge og forældre.

I brevet fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til lederne på landets skoler og institutioner hedder det:

”To budskaber er meget centrale at få ud til alle børn, unge og forældre:

- Alle sociale arrangementer bør aflyses i forbindelse med skoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Der bør således ikke holdes sociale arrangementer eller arrangementer i forbindelse med skoledagen eller uden for almindelig skoletid fx klassefester og fælles morgenmad. Derudover anbefales det også at aflyse lejrskoler og studieture, da det i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Tiltagene er foreløbig gældende til den 4. oktober 2020.

- Brug smittestop-app’en, som man kan downloade på www.smittestop.dk

Ministeren opfordrer til at videresende eller dele et vedlagt brev til forældre.

Desuden opfordrer ministeren skolelederne til at drøfte med lærerne, hvordan man kan sikre, at alle elever deltager i mindst et undervisningsforløb om Covid-19.

Det er fx en mulighed at tage udgangspunkt i dette materiale, som Sundhedsstyrelsen har været med til at udvikle: 

En lang række organisationer er medunderskrivere på brevet – herunder Skolelederforeningen.

Foto: colourbox.dk