Bud på en ny, fremtidig karakterskala

Regeringen nedsatte sidste år en ekspertgruppe til at vurdere den nuværende 7-trins-karakterskala for at give bud på en ny skala. Det er sket nu med hele fire forslag.

Den nuværende karakterskala kritiseres bl.a. for, at det er svært for eleverne at flytte sig karaktermæssigt, at der indimellem er for store numeriske spring, at fokus ofte er på fejlfinding fremfor progression, og at karakteren -3 sender et unødigt negativt signal.

Også Skolelederforeningen har tidligere sammen med 12 lederforeninger på skole/uddannelsesområdet formuleret en række fælles anbefalinger til en justering af karakterskalaen.

Nu har den regeringsnedsatte ekspertgruppe afgivet rapport, hvor de beskriver fire karaktermodeller som alternativer til det nuværende system – alle med både fordele og ulemper:

  • En videreudviklet 7-trins-skala med karaktererne 00, 02, 4, 6, 8, 10, 12, hvor 00 er ikke-bestået.
  • En ny karakterskala med karaktererne 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hvor 0 er ikke-bestået.
  • En genindførelse af 13-skalen med karaktererne 00, 03, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, hvor 00, 03 og 5 er ikke-bestået.
  • Et karaktersystem baseret på point fx fra 00-100, hvor 0-35 typisk vil være ikke-bestået.

Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal peger på, at de to første modeller ser ud til at imødekomme de input, foreningen tidligere er kommet med, herunder det skal være en jævn, overskuelig skala, at vi ikke finder, der er brug for negative karakterer og omvendt heller ikke, at der er behov for at sprænge skalaen med en ekstraordinær høj karakter a la den gamle 13-skala.

Regering og folketing vil nu, anført af børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, dykke ned i ekspertgruppens rapport. Meget tyder på, at det vil føre til justeringer og dermed reelt en ny karakterskala.

Læs mere i rapporten 'Modeller for en ændret karakterskala', som findes her

Foto: Colourbox.dk