Claus Hjortdal: Det bør vi lære af coronakrisen

Den nye og anderledes skoledag er en udfordring for folkeskolen – men den indeholder også muligheder. Det mener Skolelederforeningen, som indbyder undervisningsministeren, KL, forligskredsen bag folkeskolereformen samt skolens aktører til en drøftelse.

Se video med Claus Hjortdal nederst på siden

Lad os lære af de erfaringer, vi har gjort os i skolen under krisen, mener Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen:

"Coronaundervisningen er en udfordring, men den har også løst nogle af de udfordringer i folkeskolereformen, som vi har haft svært ved at leve op til. Noget af det vi ikke lykkedes med før 12. marts, kører som smurt - fx kravet om mere bevægelse i undervisningen."

Skolelederforeningen slår til lyd for, at vi skal samle erfaringer fra perioden, hvor den digitale undervisning var i centrum i folkeskolen - samt fra den nuværende periode hvor der er en meget mere praksisorienteret udeundervisning end normalt. Det arbejde glæder Claus Hjortdal sig til at tage fat på sammen med Skolelederforeningens nye hovedbestyrelse, som for nylig blev valgt.

Claus Hjortdal hæfter sig ved, at det er interessant at se på, hvad der er lykkedes – og hvad der ikke er lykkedes – og få det bedste med fremover. Derfor har Skolelederforeningen indbudt ministeren, KL, partierne bag folkeskolereformen samt aktørerne omkring folkeskolen til en drøftelse.

"Skolerne har lavet masser af spændende, anderledes ting. Det har været danmarkshistoriens største skoleudviklingseksperiment, som vi har været i gang med. Noget har virket, ligesom noget skal sorteres fra. Men målet er, at når vi begynder engang hen på efteråret med en mere almindelig folkeskole, så har vi skabt en ny balance mellem den gamle reform og de nye elementer, vi har lært af."

Hør mere i videoen:

Foto: Colourbox.dk