Corona: Gradvis genåbning af skoler og andre institutioner

På et pressemøde i går lukkede Mette Frederiksen op for, at samfundet muligvis kan starte op igen. For skolerne kan der blive tale om en gradvis, kontrolleret proces med fx delt åbning mellem klasser og årgange, for at mindske antallet af elever og personale.

Statsministeren sagde bl.a.: ”Det kan fx være, at vi skal arbejde, uddanne os og gå i skole på forskellige tidspunkter af dagen. Vi skal fordele os ud over døgnets timer. Og når vi er på arbejde, skal vi være det på en anden måde. Regeringen har aftalt med fagbevægelse og erhvervsorganisationer at etablere partnerskaber i forskellige sektorer (…) og lave retningslinjer for, hvordan vi kan gå på arbejde – uden at smitte hinanden”.

I den forbindelse har Skolelederforeningens formand været i kontakt med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil for at drøfte situationen nærmere.

Det står klart, at der endnu IKKE er fastsat et præcist tidspunkt for en opstart af skolerne, og at der kan blive tale om en blød overgang, hvor dele af elevgruppen kan råde over hele skolen. Der kan blive tale om en begyndende implementering efter påskeferien, men dette afventer en klarere udmelding fra regeringen/ministeren. Ministeren har lovet at vende tilbage til bl.a. Skolelederforeningen bilateralt.

”Der er en lang række dilemmaer i at få skabt balance imellem skolegang, arbejdsmarked, sundhed, øget mobilitet m.m. Og en række organisatoriske og praktiske udfordringer med at få en gradvis åbnet skole til at spille sammen med den fortsatte nød/hjem-undervisning, ja bare det at opretholde hygiejne, afstand og meget højt rengøringsniveau skal fungere”, siger Claus Hjortdal.

I dag har formandskabet derfor mødtes på video med foreningens HB, der sidder perioden ud til og med 1. april, om hvordan foreningen fra et ledersynspunkt forholder sig til en mulig gradvis genåbning af skolerne, og hvordan en sådan delvis og forskudt skoledag kan organiseres.

”Der kan være muligheder i langsomt at åbne for skolegang for dele af elevgruppen, alt efter de gældende forhold med lokaler og udendørsarealer, hvor vi kan inddrage skolepædagogerne. Vi ønsker bare også ro på til at implementere overgangen ordentligt. Alt det, vi har gjort på skolerne, har indtil nu bidraget kreativt-konstruktivt til, at det er gået godt, og at der i Danmark tilsyneladende nås gode resultater i strategien mod bekæmpelse af coronasmitte. Det momentum må vi ikke tabe”.

”Vi har på den ene side brug for en præcis ramme for, hvornår og hvordan opgaven skal løses mht. bemanding, lokalestørrelse, regler for samvær mv., men på den anden side forventer vi ikke, at der kan laves regler for at gøre det på en bestemt måde, der kan dække alle skoler. Der skal være plads til lokale løsninger. Vi skal også fortsat have fokus på nød/hjem-undervisningen, på tilbud til de udsatte elever, og så har vi brug for snart at få afklaret, om 9. kl. skal afholde afgangsprøve”, siger Claus Hjortdal.

Modelfoto: colourbox.dk