CORONA: Vil smitte på arbejde udløse arbejdsskadeserstatning?

Forhandlingsfælleskabet og CFU, som er sammenslutningerne af fagforbund for ansatte i staten, regionerne og kommunerne, efterspørger klare retningslinjer for arbejdsskadeerstatning i tilfælde af smitte med COVID-19.

Faglige organisationer, som bl.a. organiserer sundhedspersonale, pædagoger, lærere og politi, beder nu om klare retningslinjer for ret til erstatning, hvis medlemmerne smittes med COVID-19, mens de er på arbejde, og efterfølgende får alvorlige senfølger eller dør. Det gælder også ledergrupper, herunder skoleledere.

Forespørgslen er sendt til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som er den myndighed, der træffer afgørelser efter arbejdsskadeloven.

De faglige organisationers henvendelse kommer, efter at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for nylig offentliggjorde retningslinjer for COVID-19 som arbejdsskade. I retningslinjerne nævnes bl.a.:

”For at kunne anerkende smitte med COVID-19 som arbejdsskade skal det kunne sandsynliggøres, at personen har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet, eller at den smittede er udsat for en særlig risiko i forbindelse med sit arbejde.”

Og det er netop i kravet om at sandsynliggøre, at man har været udsat for konkret smitte, at problemet ifølge fagforbundene ligger. Derfor kræver de nu, at retningslinjerne bliver præciseret eller ændret.

Illustration: Colourbox.dk