Covid-19: Afstandsregler ændres

Nye sundhedsmæssige retningslinjer er netop blevet offentliggjort: Kravet om 2 meters afstand bliver ændret til 1 meter.

(Opdateret 11. maj kl. 8:50 med information fra Børne- og Undervisningsministeriet)

Kravet om 2 meters afstand bliver ændret til 1 meter.

Sundhedsstyrelsen har netop opdateret de generelle anbefalinger om forebyggelse af smitte.

Sundhedsstyrelsen skriver blandt andet:

"En stor justering i forhold til tidligere er anbefalingerne om afstand i det offentlige rum. Her præciserer vi nu, at det i langt de fleste tilfælde er tilstrækkeligt med minimum 1 meter." 

Dermed justeres - som hovedregel - anbefalingerne om afstand i det offentlige rum, som tidligere har lydt på mindst to meters afstand. 

2 meter mellem læreren og første række

Sundhedsstyrelsen anbefaler dog fortsat mindst 2 meters afstand i særlige situationer.

Børne- og Undervisningsministeriet skriver i den forbindelse:
”Der er situationer, hvor de 2 meter stadig vil være gældende, for eksempel bør der være 2 meters afstand mellem lærere og den forreste række i klasselokalet, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem eleverne."

Børne- og Undervisningsministeriet skriver endvidere:
"I situationer hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde afstandsanbefalinger eller regulere afstand til andre, er det vigtigt at reducere antallet og varigheden af kontakter, særligt ansigt-til-ansigt kontakter".

De nye retningslinjer med det reducerede afstandskrav har stor betydning for skolernes planlægning af genåbningens fase II for de ældste elever. 

"Det er godt nyt for eleverne og for skolerne. Med de nye retningslinjer kan skolerne få plads til langt flere elever på samme tid. Det gør det langt nemmere i forhold til planlægningen af genåbningen i fase 2”, siger Skolelederforeningens næstformand Dorte Andreas.
 
Hun peger dog også på, at der ved genåbningen 18. maj vil være meget logistik med bemanding, registreringer, rengøring, buskørsel, toiletforhold mv., der fylder oveni. Det viste den store undersøgelse, Skolelederforeningen gennemførte blandt medlemmerne sidste uge.
 
"Det er forskelligt hvordan det ser ud på de enkelte skoler, så næste uge kommer til at gå med at forberede og undersøge, hvilke muligheder der er. Selv om ændringen i afstandskravet har stor positiv betydning, så kommer de ældste elever ikke tilbage i skole med et enkelt snuptag”, siger Dorte Andreas.
 
Folkeskolerne skal stadig tilbyde nød/hjemme-undervisning, og der skal fortsat være så få lærere i klassen som muligt. 

Børne- og Undervisningsministeriet skriver, at anbefalingerne løbende kan blive opdateret.
----------
Folkeskolens afgangsprøver fortsat aflyst
En formulering i aftaleteksten vedr. genåbningsplanens fase 2 har tilsyneladende medført misforståelser vedr. eksamen for 9. og 10. klasserne.

”Kan eleverne i 9. og 10. klasse nu alligevel komme til eksamen?” Det spørgsmål er Skolelederforeningen blevet mødt med nogle gange i forlængelse af, at den seneste genåbningsplan - fase 2 – trådte i kraft.

Forvirringen skyldes formentlig en formulering i den aftaletekst, Statsministeriet udsendte i forbindelse med genåbningen, og som efterfølgende blev omskrevet af nogle medier.

I aftaleteksten er det opstillet i punktform, hvilke initiativer der igangsættes i fase 2. Her nævnes blandt andet ”undervisning og eksamen med krav om fysisk fremmøde”. Da det står umiddelbart efter punktet om, at eleverne i 6.-10. klasse skal tilbage i skole 18. maj, kan det opfattes, som om begge dele gælder udskolingseleverne. Bedre bliver det ikke af, at TV2 News senere omformulerer aftaleteksten til: ”Fysisk undervisning og eksamener kan genoptages”.

Skolelederforeningen kan dog oplyse, at de eksamener, der henvises til i aftaleteksten, ikke har noget med grundskolen at gøre. Der er tale om eksamener på videregående uddannelser, hvor det er nødvendigt, at eksaminanden møder fysisk op.

Det betyder med andre ord, at 9.-10- klasses afgangsprøver fortsat er aflyst.
------------

Læs Sundhedsstyrelsens udmelding
Læs Børne- og undervisningsministeriets udmelding
Læs vores medlemsundersøgelse

Foto: Colourbox.dk