Covid-19: Aftale om afvikling af ferie

Der er nu indgået aftaler på alle offentlige områder om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse pga. covid-19 situationen.

Det er i dag blevet offentliggjort på et pressemøde.

Læs mere her:

kl.dk

medst.dk

forhandlingsfaellesskabet.dk

Aftalerne betyder bl.a., at ansatte, som ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts til 13. april 2020, skal afvikle frihed i en periode op til 5 arbejdsdage. Der kan bruges feriedage, dage fra 6. ferieuge, afspadsering og/eller flextid. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes efter ønske fra medarbejderen. Arbejdsgiveren beslutter efter dialog med den ansatte, hvilken type frihed der skal anvendes, samt hvornår friheden skal afvikles.

Aftalen betyder også, at afvikling af frihed kan pålægges med dags varsel.

Det er Skolelederforeningens vurdering, at skoleområdet ikke påvirkes i nævneværdig grad af den indgåede aftale, da der i øjeblikket arbejdes med nødpasning og fjernundervisning. Der vil dog i konkrete tilfælde være medarbejdere, der med mening kan afvikle frihed. Friheden skal dog afvikles i hele dage. Der vil også være medlemsgrupper i Skolelederforeningen, der efter en konkret vurdering meningsfuldt ville kunne afvikle frihed i perioden.

”Vi er i tæt kontakt med skolelederne ude landet, og vores oplevelse er, at ledere og medarbejdere arbejder på fuld damp for at sikre pasning og undervisning. Afholdelse nu af ikke planlagt ferie er ikke relevant i det store perspektiv. Men der vil kunne være medarbejdere og faggrupper, hvor det kan komme på tale at sende medarbejdere hjem. Det vil ske efter en konkret vurdering,” siger Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal.

Har du spørgsmål til aftalen så kontakt Forhandlingschef Peter Cort på cort@skolelederne.org eller på telefon: 6160 5323

Foto: Fra DR.dk's livesending