Covid-19: Efter hjemsendelse - sådan er det gået på fire coronaramte skoler

Skolelederforeningen har talt med fire kolleger, som her deler deres erfaringer om at vende tilbage til hverdagen efter at have sendt elever og personale hjem for at hindre smittespredning af Covid-19.

Antallet af skoleledere, der har oplevet at måtte sende elever og personale hjem på grund af coronasmitte vokser i takt med, at Covid-19-smitten stiger forskellige steder i landet.

Lige nu står blandt andre skoleledere i Albertslund, Hvidovre, Herlev, Faaborg og Odense midt i det.

Skolelederforeningen har talt med fire kolleger, som har stået i samme situation, og alligevel haft vidt forskellige omstændigheder at navigere i.

Senest har sundhedsmyndighederne indført en række midlertidige tiltag i visse kommuner i Københavnsområdet og i Odense Kommune, der gælder foreløbigt til den 22. september 2020.

Én af anbefalingerne er at aflyse alle sociale arrangementer ifm. grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Læs mere her

Her er de fire skolelederes observationer efter hjemsendelserne

  • Smitten nåede ikke at sprede sig

Der kom ikke flere positive test, efter elever og/eller personale blev sendt hjem til testning på nogle af de fire skoler.

”Det tyder på, at vi gør det rigtige i vores håndtering af smitterisikoen. Det giver en ro at vide,” siger skoleleder Rasmus Højlund Sørensen fra Sønderlandsskolen i Holstebro.

De tre andre skoleledere er enige.

Vi kan igen konstatere, at skolerne har styr på situationen. De fire skolelederes fortælling understreger, at skolerne er vidt forskellige og skal navigere under meget blandede vilkår. De fysiske forhold varierer fra skole til skole, og de udfordringer, som skolerne står med, spænder vidt – lige fra at fjerne stole på lærerværelset til udskydelse af lejrskoler. Alt dette klarer skolelederne meget flot." / Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

  • Oplevelsen gav anledning til at overveje adfærden

Alle skolelederne har efter hjemsendelserne overvejet, om skolen kan gøre noget anderledes for at mindske smitterisikoen.

Skoleleder Tobias Malmgren fra Højdevangens Skole på Amager og Rasmus Højlund Sørensen, Holsterbro, har begge vurderet, at der ikke skal ske ændringer, udover at de har opfordret elever og ansatte til at være endnu mere opmærksomme.

Janus Lynggard fra Gesten Børnecenter i Sydjylland har til gengæld ændret på logistikken.

Skolen minder om et kollegium, hvor klasserne ligger på samme gang og har fælles indgang og fælles toiletter. Efter hjemsendelsen har Janus Lynggaard besluttet, at nogle af klasserne skal bruge terrassedøren som indgangsdør, og at det skal være mere opdelt, hvem der bruger hvilke toiletter. På den måde håber han at kunne sende færre elever hjem, hvis der opstår smitte igen.

På Pontoppidanskolen i Broby på Fyn har Søren Hillers fjernet hver anden stol i lærerværelset, og der er også fjernet stole fra mødelokaler. Skolen er begyndt at bruge den lokale idrætshal til for eksempel bestyrelsesmøder med 12-15 deltagere for at være helt sikker på, at der er plads til at holde afstand.

"Det har også været en påmindelse og en anledning til at snakke om, at vi skal huske at lufte ud, at have så meget undervisning udendørs som muligt, og at både børnene og vi selv får vasket hænder. Det er godt at minde sig selv om, for det er jo meget menneskeligt, at det glider lidt i baggrunden, når det bliver hverdag - lidt ligesom når man glemmer sin rygtræning, når det holder op med at gøre ondt,” siger Søren Hillers.

  • Kommunikation er den største opgave

For de fire skoleledere har det været en stor opgave at være i dialog med elever, forældre, medarbejdere og medier både før og efter hjemsendelsen.

”Jeg har udført meget bekymringsterapi, hvilket ikke skal forstås nedladende. Mennesker er forskellige, og der er også mange forskellige reaktioner på dette,” siger Søren Hillers fra Pontoppidanskolen.

Mange bekymringer handler om smitten, og der er en del spørgsmål om, hvorvidt de, der har været i kontakt med smittede i andet og tredje led, også burde sendes hjem.

Men der er også bekymringer for, om skolen overreagerer.

”Jeg har været i kontakt med forældre, der frygter, at vi skaber en utryghed hos børnene, der skader deres robusthed. Der er en kommunikationsopgave for mig i også at skabe tryghed hos dem,” siger Janus Lynggaard fra Gesten Børnecenter.

På Højdevangens Skole har Tobias Malmgren set et behov for at adressere den måde, der blev talt om sygdommen på, fortæller han:

"Der opstår nogle historier, som ikke har med virkeligheden at gøre. Der var én elev i én af klasserne, der var blevet smittet. Men da jeg kom udenfor en dag, så jeg en far udpege skolen for sin lille datter og sige, ’se, der har du den skole, de har lukket ned nu’. Jeg har også hørt de andre elever sige ting som: Er coronaklassen stadig hjemme?"

Tobias Malmgren har derfor både i forældrebreve og overfor eleverne advaret mod udskammende sprogbrug.

"Efterhånden er coronavirus blevet afmystificeret, og det er efterhånden etableret, at det skal de fleste af os nok igennem. Men det her er unge mennesker, og der har lige været brug for nogle signaler fra min side.”

  • Hverdagen skal fungere - med tilpasninger

Tobias Malmgren holdt sig indenfor myndighedernes anbefalinger, da han valgte kun at sende elevens klasse hjem frem for hele årgangen eller hele Højdevangens Skole.

"Ligesom posten skal ud i regn og slud, skal vi af al magt forsøge at drive skole, uanset om der er vandskade i kælderen eller corona. Vi skal være ansvarlige, men ligesom vi ikke sender eleverne hjem, hver gang der er stormvarsel, skal vi heller ikke sende flere hjem end nødvendigt på grund af coronavirus.”

Skolen har til gengæld udskudt en camp, eleverne plejer at være på i september, til foråret, og der bliver ikke holdt fællessamlinger. Eleverne er dog forsat sammen på valghold i tysk og fransk på tværs af klasserne.

På Pontoppidanskolen har Søren Hillers aflyst det årlige høstmarked, hvor forældrene kommer på besøg, og eleverne sælger marmelade og andre hjemmelavede produkter. Valgfag og holdene under temaugen er delt anderledes op end normalt, så eleverne bliver blandet mindre.

"Vi skal holde hinanden skarpe på at bekæmpe den her virus, så godt vi kan. Jeg vil være så ked af at skulle lukke ned igen. Der er ikke noget værre end en skole uden elever og personale,” siger Søren Hillers.

På Gesten Børnecenter er utrygheden vokset efter hjemsendelsen - fx giver det sig udslag i overvejelser om, hvorvidt eleverne skal på lejrskole lige nu - og i så fald hvor langt væk en lejrskole kan foregå i denne tid, oplever Janus Lynggaard.

Sønderlandsskolen følger opfordringen fra Holstebro Kommune om at lade hverdagen forsætte både med valgfag og studieture. En årgang har lige været i København.

"Vi var da lidt i tvivl. Jeg kunne godt mærke, at det strittede lidt at tænke på, at de lige havde været sendt hjem og kun været tilbage en uge. Men de kom afsted og fulgte forholdsreglerne på Danhostel, hvor de blev holdt klassevis på etagerne og for eksempel ikke spiste morgenmad sammen,” fortæller Rasmus Højlund Sørensen.

Skolen tager også forholdregler ved at holde forældremøder klassevis med kun en person pr. husstand.

"Men det er vigtig at gøre det meste af det, vi plejer for at få skolen til at fungere med alle de aspekter, der hører med. Eleverne skal ikke bare sidde på deres pladser i klassen hele tiden,” mener Rasmus Højlund Sørensen.

Vi har talt med fire skoleledere

Højdevangens Skole, Amager. Skoleleder Tobias Malmgren. Højdevangens Skole er en stor ungeskole fra 7. til 9. klasse. En elev i en af skolens klasser blev konstateret smittet med Covid-19, og elevens klasse og nogle få elever fra andre klasser, eleven havde været i tæt kontakt med, blev sendt hjem for at blive testet. Hjemsendelsen varede fem skoledage.

Pontoppidanskolen, Broby på Fyn. Skoleleder Søren Hillers. To dage efter skolestart blev en lærer konstateret smittet. Læreren havde ikke nået at være sammen med eleverne, men havde deltaget i møder med andre lærere. Skoleleder Søren Hillers sendte en gruppe lærere hjem, og en gruppe elever også hjem. Hjemsendelsen varede fra den 12. til den 17. august.

Gesten Børnecenter i Sydjylland. Skoleleder Janus Lynggaard. Gesten Børnecenter er en kombineret skole, SFO og børnehave. Da en elev i skolen blev konstateret smittet, sendte Janus Lynggard alle 107 børn i børnecenterets skoledel hjem i tre dage.

Sønderlandsskolen i Holstebro i Nordvestjylland. Skoleleder Rasmus Højlund Sørensen. Da en elev blev konstateret smittet, valgte Rasmus Højlund Sørensen at sende hele den pågældende årgang hjem, eftersom eleverne havde haft valgfag sammen. Hjemsendelsen varede en uge.

På alle skolerne har eleverne fået virtuel undervisning under hjemsendelsen.

LÆS OGSÅ: Gode råd fra kollegaer: Sådan kan du gøre, hvis coroanen rammer