Covid-19: Gode råd fra kolleger - det kan du gøre, hvis coronaen rammer

Flere steder i landet er skoleåret startet uroligt, fordi lærere eller elever er konstateret smittet med coronavirus. To skoleledere, der lige nu står med problematikken, fortæller, hvordan de har oplevet situationen - og hvordan de har taklet den.

Situationen med smitte vil mange skoleledere komme til at håndtere fremover, indtil der kommer en vaccine, vurderer Rune Hartmann, der er professor i immunologi på Aarhus Universitet overfor DR.

Reaktionerne på udbruddene har været forskellige. Nogle steder er en enkelt klasse sendt hjem, hos andre en årgang, og atter andre har sendt hele skolen hjem til virtuel undervisning.

Styrelsen for Patientsikkerhed rådgiver forskelligt afhængigt af de konkrete omstændigheder.

Skolelederforeningen har talt med to ledere, der står midt i coronavirvaret:

Rasmus Højlund Sørensen er leder på Sønderlandsskolen i Holstebro, som har 600 elever. Han har sendt de 60 elever på 9. årgang og 11 lærere hjem. Tidligst mandag kan de elever og lærere, der har en negativ test komme tilbage. Søskende til elever i 9. klasse er blevet opfordret til at blive hjemme og blive testet.

Janus Lynggaard er leder af Gesten Børnecenter, som både omfatter skole, SFO og børnehave. Han har sendt alle skolens 107 elever hjem og lukket SFOen. Skolen åbner torsdag for elever og lærere med negative test.

De to skoleledere giver her seks gode råd om at forholde sig til coronasmitte som skoleleder:

1: Overvej at lægge en plan på forhånd

Rasmus Højlund Sørensen havde lagt en handlingsplan for, hvordan skolen skulle forholde sig i tilfælde af smitte eller mistanke om smitte en uge før, det faktisk skete.

"Nu er jeg glad for, at jeg var lidt fremsynet", siger han.

Janus Lynggaard havde til gengæld ingen plan, og kommunen havde ikke nået at holde et planlagt møde om emnet for skolelederne. Men han savnede den ikke synderligt.

"Kommunen har siden lagt en handlingsplan, og det eneste, jeg gjorde anderledes var, at jeg ikke kontaktede sundhedsplejen. Mit temperament som leder er ikke så meget til at lægge en masse planer, jeg måske eller måske ikke får brug for".

2: Træk vejret dybt

"Husk for alt i verden at bevare roen. Det er vildt, det her, men man må bare arbejde sig ud af det", siger Janus Lynggard.

Der venter en intens opgave for en skoleleder, der modtager besked om, at en elev eller en ansat er smittet.

Både Rasmus Højlund Sørensen og Janus Lynggaard har haft usædvanligt travlt. De har fået adskillige henvendelser fra forældre, medarbejdere og medier.

Spørgsmålene er af stærkt forskellig karakter:
Skal forældremødet eller trivselsdagen aflyses?
Holder den forventede tidshorisont?
Hvordan forholder man sig, hvis der er særligt sårbare personer i familien?

Ingen af de to skoleledere har dog følt sig presset udover kanten.

"Jeg har ikke følt mig på gyngende grund, og jeg har stort set kun fået positive tilbagemeldinger fra forældre og medarbejdere", siger Rasmus Højund Sørensen.

Det gælder også Janus Lynggaard.

"Jeg har oplevet en helt enorm forståelse og opbakning. Forældrene melder ud, at de er trygge ved beslutningen og glade for, at den er så konsekvent".

3: Tag bestik af den konkrete situation

"Det er ikke muligt at lægge en plan, som alle skoler kan følge, fordi vi er så forskellige", konstaterer Janus Lynggard.

Selv valgte han at sende alle 107 skoleelever hjem og lukke SFOen på Gesten Børnecenter. Børnehaven er forsat åben, for den smittede elev har hverken været i kontakt med personalet eller børnehavebørnene.

"Men skolen minder lidt om et kollegium med en fælles gang, hvor alle klasser færdes og bruger de samme toiletter. Derfor kan vi ikke være sikre på, hvem der har været i kontakt med hvem", siger Janus Lynggaard.

Rasmus Højlund Sørensen valgte at sende hele 9. årgang og 11 lærere hjem men lade resten af eleverne komme i skole.

"Vi kunne ikke nøjes med at sende klassen hjem, for eleverne har haft valgfag på kryds og tværs. Men 9. klasse har sin egen fløj adskilt fra resten af skolen med egen indgang, så de er ret isolerede fra resten".

4: Vær handlekraftig

Beskeden om smitte kan komme når som helst, og det er ikke sikkert, der er god tid til at tænke sig om eller spørge andre til råds.

Begge skoleledere fik beskeden fra Styrelsen for Patientsikkerhed søndag.

Rasmus Højlund Sørensen opdagede en besked på sin telefonsvarer om eftermiddagen og kunne efterfølgende ikke ringe tilbage til styrelsen. Han klarede sig med hjælp fra skolechefen.

Janus Lynggaard fik beskeden klokken 19.11 søndag aften og kunne i første omgang ikke komme i kontakt med skolechefen.

Fremfor at vente traf han selv beslutningen om at lukke skolen og begyndte at arbejde på beskeden til Aula.

"Der opstår en stærk handletvang. Jeg ville selv være træt af som forældre, hvis jeg først fik besked klokken 21 om, at skolen var lukket. Der skal træffes en beslutning hurtigt, og der er kun én til at gøre det", siger han.

5: Kommuniker klart og præcist

Der opstod misforståelser hos enkelte forældre efter Janus Lynggaards første besked på Aula, hvor han forklarede sin beslutning.

"Det kan være svært at undgå, når man formulerer sig skriftligt til 107 forældrepar. Hvis jeg kunne gøre det om, ville jeg have gjort det kortere og have nøjedes med at fortælle hvad, der kommer til at ske og ikke så meget om hvorfor."

Senere kan man uddybe og forklare nærmere.

Janus Lynggard arbejder på et opfølgende forældrebrev, der beskriver forløbet.

Rasmus Højlund Sørensen har delt flere vejledninger fra Sundhedsstyrelsen på Aula for eksempel om, hvordan man skal forholde sig i hjemmet i tilfælde af smitte.

"Der ligger meget god information i de nyhedsbreve, der med jævne mellemrum er kommet fra ministeriet," siger han.

Begge skoleledere har siden søndag lært mange detaljer om håndtering af smitte, som de løbende har delt med forældrene. For eksempel at de der blev testet mandag for en sikkerheds skyld skal testes igen efter to-tre dage, men hvis man har en negativ test, må man godt komme i skole, mens man venter på nummer to. Bliver man først testet flere dage efter kontakten med den smittede, er det nok at blive testet en enkelt gang.

Et andet eksempel er, at hvis forældrene ikke ønsker at lade børnene teste, kan de vælge at holde barnet i karantæne i syv dage i stedet.

6: Brug sparringspartnere

Begge skoleledere har haft glæde af at drøfte situationen og beslutningerne med andre.

"Jeg har fået god støtte fra min chef og haft gode drøftelser med lærernes TR og AMR. Der er mange beslutninger at træffe. For eksempel har jeg valgt at sende en lærer hjem, som ikke har været i kontakt med eleven, men som er særligt sårbar og utryg ved at være her", siger Rasmus Højlund Sørensen.

"Jeg har udover min chef støttet mig op af min TR og min sekretær. Når der er muligt, er det godt at få forklaret, hvad man har tænkt sig, og se reaktionerne på det, før man handler", siger Janus Lynggaard.

Claus Hjortdal om Covid-19-udbrud på skoler

"Landets skoleledere står med meget forskellige udfordringer. Sådan er det også her i Coronatiden, særligt når smitte rammer en skole. Det er flot at se, så kompetent og dygtigt skolelederne tackler situationen. I denne tid har vi på skolerne blandt andet lært, at en klar, tydelig og enkel kommunikation spiller en stor rolle og kan være med til at gøre både elever, forældre og skolens medarbejdere mere trygge."

Modelfoto: Colourbox.dk