Covid-19: Information om aflysning af sociale arrangementer på skoler i 18 kommuner

Antallet af smittede med Covid-19 stiger i øjeblikket i Københavnsområdet og Odenseområdet, og myndighederne anbefaler nu, at skolerne i hovedstadsområdet og i Odense aflyser alle sociale arrangementer. Få mere information i artiklen.

Sundhedsmyndighederne har foretaget en ny samlet vurdering af smittesituationen med særligt fokus på visse kommuner i Københavnsområdet og Odense Kommune med henblik på, at situationen med forhøjet smittespredning i disse kommuner hurtigt og effektivt kan inddæmmes.

Sundhedsmyndighederne har på den baggrund indført en række midlertidige tiltag i de respektive kommuner, der gælder foreløbigt til den 22. september 2020. Én af anbefalingerne er følgende:

"Anbefaling om at aflyse alle sociale arrangementer ifm. grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser".

Med teksten nedenfor uddyber og forklarer Børne- og Undervisningsministeriet hvilke arrangementer, grundskoler i de respektive kommuner anbefales at aflyse og hvilke arrangementer, grundskoler fortsat kan afholde.

Sundhedsmyndighederne anbefaler grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser at aflyse arrangementer, der primært har et socialt formål. Det kan fx være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder både sociale arrangementer, som skolen holder på og uden for skolens/institutionens matrikel. 

Skoler og institutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt eller administrativt formål. Det kan fx være skolebestyrelsesmøder, generalforsamlinger på fri- og privatskoler samt efterskoler og frie fagskoler, valgmøder og opstillingsmøder til skolens bestyrelse eller andre styrende organer, herunder elevråd, forældremøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder/samtaler og lignende samtaler mellem skoleleder/lærer og elev samt familiemedlemmer og introduktionskurser samt brobygning.

Skoler og institutioner skal være opmærksomme på, at sundhedsmyndighederne samtidig opfordrer til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs i de respektive kommuner. Derudover skal alle skolens/institutionens aktiviteter fortsat ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger, der løbende kan blive opdateret – herunder selvisolation, hygiejne og afstand.