Covid-19: Nyt fra regeringen og børne- og undervisningsministeren

Regeringen informerede på et pressemøde fredag aften om en række nye tiltag for at forebygge smittespredningen i samfundet. 

Det kom også frem, at lærere og pædagoger nu har ret til at anvende visir i dagtilbud og grundskolen, hvis de ønsker det.

I dag, søndag den 25. oktober 2020, sagde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil på et nyt pressemøde, at regeringen vil gøre sit yderste for at undgå at lukke daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser.

Hun redegjorde også for, at der for dagtilbud, folkeskoler og fri- og privatskoler ikke er indført nye restriktioner.

”Men alle skal genbesøge retningslinjerne. Der skal være et ekstra stort fokus på ikke at blande børnene fx på tværs af klasser - med de undtagelser, som sektoren allerede kender i forbindelse med valgfag osv.,” sagde Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun vil i den kommende uge sende brev til dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser netop med budskabet om, at der skal gøres en ekstra indsats i forhold til retningslinjerne om, at børnene ikke skal blandes på tværs af stamgrupper – samt et brev til kommunerne med fokus på rengøringen.

”Altså at de penge, der allerede er givet skal ud at arbejde på skoler og daginstitutioner,” sagde ministeren på søndagens pressemøde.

Læs mere om nye tiltag mod COVID-19 på børne- og undervisningsområdet på www.uvm.dk