Ekspertgruppe skal se på ny karakterskala 

Regeringen har nu nedsat en ekspertgruppe, som til efteråret skal komme med bud på en erstatning for den nuværende 7-trins-karakterskala.

Den nuværende karakterskala får muligvis ikke så lang levetid. Den er bl.a. blevet kritiseret for, at det er svært for eleverne at flytte sig karaktermæssigt, at der er for store numeriske spring, og at fokus er på fejlfinding fremfor progression, når der gives karakter. Desuden sender karakteren -3 et unødigt negativt signal, selv om karakteren dog sjældent bruges i praksis.
 
Skolelederforeningen har tidligere sammen med 12 lederforeninger på skole/uddannelsesområdet formuleret en række fælles anbefalinger til en justering af karakterskalaen.
 
Også selv om der vil være store transaktionsomkostninger forbundet med at indføre en ny karakterskala, er lederforeningerne enige om, at der er en række udfordringer forbundet med den nuværende skala, som ikke alene handler om selve den numeriske skala, men også spørgsmålet om karaktergivning sammenholdt med trinbeskrivelser og fagenes målbeskrivelser.
 
Derfor er det foreningernes overordnede anbefaling, at der ses nøje på, hvilke uhensigtsmæssigheder der kan afhjælpes gennem ændringer af anvendelsen af skalaen. Problemerne løses ikke alene ved at ændre selve den numeriske skala.
 
Ekspertgruppen skal afgive deres anbefalinger senest ved udgangen af september 2020. Gruppens forslag til løsningsmodeller vil danne udgangspunkt for et regeringsudspil i efteråret 2020.
 
LÆS: Ekspertgruppens kommissorium
LÆS: Foreningens tidligere anbefaling
Illustration: Colourbox.dk